fbpx
Selecteer een pagina

 

Sportief besturen 

 

Om de professionaliteit van verenigingsbestuurders te verhogen en ze te ondersteunen met het voeren van een integraal en consistent sportief beleid, wordt de kernmodule ‘Sportief besturen’ ontwikkeld. 

Deze kernmodule versterkt bestuurders in hun rollen en helpt ze om richting te kiezen. Op die manier raken ze comfortabel met het aansturen van hun vereniging op basis van de uitgangspunten van Sportiviteit & Respect. De kernmodule bestaat uit één workshopavond, waarvoor van 5 tot 7 verenigingen ieder twee bestuurders worden uitgenodigd.

De kernmodule wil inzicht en handreikingen verschaffen over hoe je je invloed kunt vergroten op een veiliger sportklimaat (VSK) binnen je vereniging. Daarbij wordt op een interactieve wijze voortgebouwd op de al aanwezige kennis en ervaring binnen het bestuur, met de alledaagse voorbeelden op en rond de vereniging die het plezier en de veilige sportbeleving beïnvloeden.

De workshop ‘Sportief Besturen’ is een interactieve avond van 19.00 uur tot 22.00 uur waarop verenigingsbestuurders veel met elkaar in gesprek gaan over hoe men als bestuur voor een sportieve en veilige sfeer kan zorgen en hoe men die sfeer kan behouden binnen de vereniging. Ook komt de rol die een bestuurder heeft om dit klimaat te creëren en behouden ruimschoots aan bod. Als bestuurder heeft men de mogelijkheid om eigen situaties en voorbeelden in te brengen en iedere bestuur wordt gevraagd één praktijkcase uit te werken en mee te nemen en die tijdens de avond in groepjes te bespreken.

Inschrijven kan via de NTTB Opleidingen Webshop. Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar opleidingen@tafeltennis.nl

 


 

 

Relevante links