fbpx
Selecteer een pagina

 

Besturen met een visie

 

Wil de tafeltennisvereniging zich versterken? Denk dan eens aan de cursus ‘Besturen met een visie – de basis’. Dit is een traject van drie avonden speciaal ontwikkeld voor de bestuurders van sportverenigingen. Deze cursus biedt bestuurders van sportverenigingen meer inzicht en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken en problemen structureel op te lossen. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk geven we je handvatten voor je eigen vereniging. De inbreng van de begeleider en uitwisseling van ervaringen tussen bestuurders geven richting aan oplossingen.

Voor iedere vereniging heeft de cursus een meerwaarde, of het een grote of kleine vereniging is, of dat de vereniging alleen maar senioren of ook jeugd heeft, of dat de vereniging zich richt op breedtesport of juist op topsport. In totaal hebben 40 verenigingen de cursus al gevolgd. De kleinste had op het moment van deelname 20 leden, de grootste 250.

Tijdens ‘Besturen met een visie’ werkt de vereniging aan het bepalen van een eigen stip op de horizon. Wat voor vereniging wil zij eigenlijk zijn over vijf jaar en wat betekent dit voor de activiteiten die men moet ondernemen. Past deze stip wel bij de omgeving waar de vereniging in zit en hoe denken de eigen leden daarover? Ook het vak besturen komt aan bod. Wat houdt besturen precies in en welke rollen ziet men terug in een vereniging? Doel is om aan het eind van de cursus helder te hebben welke stip op de horizon de vereniging heeft voor de komende jaren en hoe men deze gaat verwezenlijken. Door tijdens de avonden de ideeën en stappen te presenteren en te bespreken met andere verenigingen uit dezelfde regio krijgt men feedback en tips waardoor de uiteindelijke plannen extra scherp neergezet worden.

Tafeltennisvereniging Litac uit Lichtevoorde is één van de verenigingen die ‘Besturen met een visie’ in 2013 gevolgd heeft. Martijn Hulshof, voorzitter van Litac vertelt over de cursus: “Door deze drie avonden te volgen zijn we in staat geweest om te werken aan ons beleidsplan. Het heeft ons handvatten geboden om binnen de vereniging het plan verder vorm te geven en uit te werken. Ik kan de cursus daarom dan ook warm aanbevelen aan andere verenigingen zeker als ze net als wij bezig zijn met de herijking van het beleidsplan en het (opnieuw) vaststellen van de stip op de horizon.”

De cursus bestaat uit 3 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur. Aan de cursus nemen minimaal 2 bestuursleden deel. In totaal kunnen er vijf verenigingen deelnemen. Het doel is om eind november, begin december te starten met de cursus. Tussen de cursusavond zit steeds ongeveer 1 a 1,5 maand.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is besturen eigenlijk?
  • Wat is het onderscheid tussen besturen, managen, uitvoeren?
  • Hoe ziet een effectieve structuur anno 2012 er binnen de sportvereniging uit?
  • Hoe ontwikkel je een visie, een toekomstplan, beleid?
  • Hoe realiseer je beleid in de praktijk?
  • Hoe zorg je voor beweging, voor energie, maar ook voor uitvoeringsdiscipline binnen de club?
  • Welk vervolgaanbod is er mogelijk binnen het programma Veiliger Sportklimaat?
  • De deelnemers krijgen na iedere bijeenkomst huiswerkopdrachten. Hierdoor worden de plannen direct in de praktijk gebracht en begint het bouwen aan de vereniging al bij de eerste bijeenkomst. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en advisering bij knelpunten.

Het traject neemt in totaal ongeveer drie tot vier maanden in beslag en bestaat uit drie trainingsavonden. Tussen de verschillende avonden heb je vier tot zes weken de tijd om de volgende bijeenkomst voor te bereiden aan de hand van de huiswerkopdrachten. De avonden starten steeds om 19 uur en duren uiterlijk tot 22 uur. Per vereniging ben je welkom met 2 tot 3 bestuurders; het is wel zeer verstandig om dit traject met meerdere bestuurders van jouw vereniging te doorlopen.

Besturen met een visie PLUS

Veel verenigingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij hun leden, en daarmee de club in beweging kunnen krijgen. Zij hebben een duidelijke stip op de horizon en de ambitie om de vereniging verder te ontwikkelen. Maar door veranderingen  in de maatschappij en de opkomst van nieuwe generaties wordt het steeds lastiger om leden bij het beleid te betrekken. Het traject ‘Besturen met een visie PLUS’ helpt in het creëren van de gewenste beweging.

Met het traject ‘Besturen met een visie PLUS’ leren bestuurders van sportverenigingen hoe zij hun vereniging verder kunnen ontwikkelen zodat deze blijft voortbestaan in de nieuwe tijd. ‘Besturen met een visie PLUS’ laat zien hoe men vanuit de kracht van de vereniging, de vereniging en haar omgeving in positieve zin kan veranderen. Bestuurders leren hoe zij hier sturing aan kunnen geven door zelf leiderschap te tonen maar ook hoe zij potentiële leiders binnen de vereniging kunnen herkennen en betrekken.

Het traject bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. De deelnemers krijgen na iedere bijeenkomst opdrachten mee om uit te voeren op de club. Aan een traject nemen drie tot vijf verenigingen deel, elk vertegenwoordigd door twee a drie bestuurders.

Deelname gratis

Voor meer informatie kun je de brochure bekijken. Inschrijven kan via de NTTB Webshop onder Opleidingen. Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar opleidingen@tafeltennis.nl

 


 

 

Relevante links