fbpx
Selecteer een pagina

 

Bestuurders

 

Algemeen beleid

Het algemene beleid van een vereniging wordt beschreven in het beleidsplan van de vereniging. Vaak is dit een document dat door het bestuur, in samenwerking met diverse leden, wordt geschreven voor een periode van ongeveer 4 a 5 jaar.

In het beleidsplan wordt beschreven wat voor vereniging het momenteel is en waar deze naar toe wil. Vervolgens staat in het beleidsplan uitgewerkt hoe de toekomstvisie wordt bereikt en welke doelstellingen daarin worden gesteld. Het beleidsplan geeft de bestuursleden richting voor het te voeren beleid en te maken beslissingen.

De onderstaande filmpjes zijn voor de KNVB gemaakt en geven goed weer met wat voor problemen verenigingen te maken hebben en hoe ze dit beleidsmatig aan kunnen pakken.

 

 

Vrijwilligers

Iedere vereniging heeft ze hard nodig; voldoende vrijwilligers om de vereniging draaiende te houden. Helaas horen we van veel verenigingen dat ze moeite hebben om voldoende mensen te vinden, die als vrijwilliger actief willen zijn, om alle vrijwilligerstaken in te vullen. Dit resulteert in een paar mensen die de hele vereniging draaiende houden. Het gevaar hiervan is dat wanneer deze mensen besluiten te stoppen of om een andere reden op moeten houden de hele vereniging bijna niet meer kan functioneren.

Van belang is dus om taken goed te verdelen: vele handen maken licht werk. Direct een tijdrovende bestuurstaak op zich nemen is voor veel mensen een te grote stap maar wanneer ze kunnen beginnen met een minder tijdrovende en verantwoordelijke taak is de drempel veel minder hoog.

Tips:

  • Maak beleid op het werven en behouden van vrijwilligers. Denk na over wat te doen wanneer mensen stoppen of wegvallen.
  • Uit waardering voor vrijwilligers, niet alleen op de jaarlijkse vrijwilligersdag, maar doe dit het gehele jaar door.
  • Inventariseer welke vrijwilligerstaken er zijn, wat deze inhouden en hoeveel tijd ze globaal kosten. Kijk welke mensen binnen de vereniging geschikt zijn om één van de taken op te pakken en vraag ze hier persoonlijk voor.
  • Spreek mensen persoonlijk aan en vraag ze iets voor de club te doen. Het hoeft niet meteen een bestuurstaak te zijn, 1x per half jaar ondersteunen bij een toernooi is ook goed.

Onderaan deze pagina zijn diverse documenten te vinden met informatie over het maken en schrijven van vrijwilligersbeleid.

Technisch beleid
Het technisch beleid van een vereniging wordt meestal opgesteld door de hoofdtrainer van de vereniging. In het technisch beleidsplan wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de meerjarendoelstellingen, uit het algemene beleidsplan, die over technische zaken gaan. Hierbij kan worden gedacht aan: ‘hoe kan de doelstelling worden bereikt dat over 4 jaar 2 damesteams in de 1e divisie spelen’ of ‘hoe kan de doelstelling worden bereikt dat over 4 jaar het gehele eerste team uit spelers uit de eigen opleiding bestaat’

Een trainer die de niveau 3 opleiding tot tafeltennistrainer volgt wordt opgeleid als verenigingstrainer. In de opleiding wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van technisch beleid en het schrijven van een beleidsplan. De verenigingstrainer stuurt op basis van het technisch beleidsplan de andere trainers binnen de vereniging aan.

 

Onderaan deze pagina staat onder meer een voorbeeld van een jeugdbeleidsplan en andere informatie over zaken rondom technisch beleid.

 


 

 

Relevante links