Bestuur afdeling Noord

Voorzitter

Jelle Bouwer

Tel: 
Mobiel:

Email: voorzitter@nttbnoord.nl
 

Secretaris

Herman vd Hende
Wite Finne 37
9084 DB Goutum

Tel: 058-2880043

Email: secretaris@nttbnoord.nl

 

Penningmeester

André Folmer

Tel:

Email: penningmeester@nttbnoord.nl

 

Bestuurslid Jeugd

 Patrick Roordink

Tel: 0611005731

Email: jeugdzaken@nttbnoord.nl

 

Bestuurslid Senioren

Roel Drenth

Tel:

Email: seniorzaken@nttbnoord.nl