15 januari 2018

Woord van de voorzitter

Het jaar 2017 was voor mij persoonlijk (en het bestuur van de NTTB Noord) bijzonder roerig. Voor mij als voorzitter begon het jaar met aftreden bij mijn oude club TTV Buitenpost. Daar heb ik de afgelopen 4 jaar een mooie nieuwe basis mogen leggen onder de club. Daarna ben ik opzoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Die heb ik eind 2016 gevonden toen de eerste gespreken met de toenmalige voorzitter van NTTB Noord, mevrouw Wilma Jansen, zijn gestart. In de laatste maand van 2016 was er overeenstemming en begin 2017 ben ik als interim voorzitter voorzichtig begonnen met het inwerken en verkennen van de organisatie.

De eerste 3 tot 4 maanden was het vooral nieuwe mensen ontmoeten en veel gespreken voeren. Pas vanaf de ALV in mei ben ik officieel toegetreden tot het bestuur. Bij deze vergadering mochten we ook een nieuwe penningmeester en bestuurslid seniorenzaken voorstellen. André Folmer en Roel Drenth nemen deze taken vanaf dat moment op zich. Tijdens de zomer is er het nodige werk verzet met betrekking tot het nieuwe activiteiten plan 2018. Dit vond zijn apotheose in oktober toen het plan van Noord eerst werd afgeschoten en er de nodige pittige gesprekken over de te volgen lijn en wat het hoofdbestuur van ons bestuur verwacht op volgden. Uiteindelijk heeft de Bondsraad ons aangepast plan geaccepteerd en kunnen we in 2018 met iets meer middelen met ambitie een nieuwe start maken

De laatste periode van het jaar is pittig.

Kort na elkaar zijn in augustus twee leden van de competitiecommissie, de heren  A. van der Heide en R. Plat, plotseling overleden. Op gepaste wijze hebben we van hen afscheid genomen.

Positief is de veelheid aan activiteiten: jeugdmeerkampen, Euroregiotoernooi, nieuw trainingsaanbod en vele randzaken. Het bestuur krijgt een nieuw bestuurslid Jeugdzaken. Patrick Roordink neemt vanaf de ALV in september dit onderdeel voor zijn rekening. We namen aan het eind van het jaar helaas afscheid nemen van de heer Roel Drent. Hij is verhuisd naar het zuiden van het land. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn spirit en toewijding aan onze sport, ook al  hij is al 83 jaar!. Diep respect en veel waardering voor zijn activiteiten. Er zijn al gesprekken gaande met een opvolger. Daar volgt hoop ik in het begin van 2018 meer nieuws over.

Dan is er nog een vervelend bericht: Herman van den Hende stopt op als secretaris. Het is na 7 jaar mooi geweest, zegt Herman. De rest van het bestuur vindt dit erg teleurstellend en gaat hem erg missen. Hij heeft veel kennis en ervaring maar blijft gelukkig wel een vraagbaken voor iedereen.

Er zijn ook hele mooie ontwikkelingen. De Facebook-pagina van NTTB Noord wordt goed bezocht. Ondanks dat we één van de kleinste afdelingen zijn behalen we hier de meeste volgers. Hiervoor dank aan de heren Wouter Fokkens en Matthias Dul.

In 2017 is er heftig en veel gediscussieerd over de competitieopzet. Hier komt een eind aan na een uitgebreid landelijk onderzoek. Hieruit komt naar voren dat de huidige opzet op korte termijn niet  gewijzigd wordt. Er zal echter per afdeling wel gekeken worden of er een beter aanbod is voor jeugd en senioren. De Afdeling Noord loopt hierin voorop en biedt al diverse alternatieven.

Sportief gezien is er een aantal opvallende zaken. De afdeling heeft met Itass DTK’70 een heuse bekerwinnaar van Nederland in de gelederen. Aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes en uiteraard aan de spelers een groot compliment en de felicitaties. Daarnaast wint Shuo Han Men zo ongeveer alles wat er te winnen valt bij de meisjes junioren. Dit is op nationaal niveau een zeer knappe prestatie. Marijn Schippers wint evenals Shuo Han Men in hun categorie de Nationale Jeugdmeerkampen. Ook dit jaar wint Team Noord het Euregiotoernooi, dat in Assen is gespeeld.

Dan rest mij nog om iedereen die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse tafeltennis sport hartelijk te bedanken voor hun inzet. Er is veel werk verzet en het bestuur zit vol ideeën voor 2018. Ik hoop u alleen weer in goede gezondheid ergens te treffen en met u van gedachten te wisselen over hoe we 2018 nog beter maken dan 2017.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter NTTB Noord,

Jelle Bouwer