02 september 2017

Storing @nttbnoord.nl mail opgelost (update)

UPDATE

Op dit moment is de storing opgelost, wel het verzoek om uw mailbox zoveel mogelijk op te schonen om in de toekomst problemen te voorkomen.

Op dit moment is er een storing met de mail functie van het @nttbnoord.nl domein.

Er kan geen mail verzonden en ontvangen worden.

Aan een oplossing wordt gewerkt.