31 mei 2016

Ontwikkelingen jeugdcompetitie

Op 25 april 2016 is de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Noord bijeen geweest. Op de agenda van deze ALV stond het nemen van een beslissing over de vorm van de jeugdcompetitie voor het komende competitieseizoen.

Tijdens een bijeenkomst van verenigingen in februari 2016 was door de destijds aanwezige verenigingen de wens uitgesproken om over te gaan tot duo-competitie voor de jeugd. Tijdens de ALV is echter met  meerderheid van stemmen besloten om komend seizoen nog niet over te gaan tot de duo-competitie voor de jeugd.

Reden hiervoor was, dat er geen overeenstemming was over de vorm die de duo-competitie zou moeten gaan hebben.

Op verzoek van de ALV is daarom besloten om tijdens de komende maanden, met behulp van de afdelingsondersteuner, te gaan inventariseren wat de behoeftes van de verenigingen zijn en welke vorm de duo-competitie moet gaan hebben.

Voor overleg hierover met het afdelingsbestuur hebben zich Vries, Vinkhuizen, Argus, Dedemsvaart, TALO, Delta Impuls en FTTC aangemeld. Dit comité zal worden aangevuld met Bennie Douwes, Gertjan Huiskes, Wouter Fokkens en Richard Klein.

Het afdelingsbestuur is bezig om op korte termijn een eerste vergadering te beleggen met dit comité. Inzet is om voor de voorjaarscompetitie een goed onderbouwde beslissing te kunnen nemen over de competitievorm voor de jeugd.
Via de site en Facebook zullen we iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wilma Jansen
Voorzitter NTTB Afdeling Noord