09 juni 2015

O.D.I. timmert met heel veel plezier aan de weg

De Oudegaaster tafeltennisclub O.D.I. ( Ontspanning Door Inspanning ) werd in mei 1971 opgericht. Mannen van het eerste uur waren Willem van der Velde en Auke Stroband, die nu nog steeds bij de club betrokken zijn. De club is vanaf de eerste dag altijd heel actief geweest in het Friese tafeltenniswereldje en ook toen probeerde men al over de provinciegrenzen heen succesjes binnen te halen.

Willem Hoekstra, Harrit Stegenga en Tineke Wassenaar waren in de pupillen/welpen de eerste Friese en Noordelijke kampioenen die onze club kende en later zouden er nog velen volgen. De eerste twaalf jaren speelde de club in verenigingsgebouwen van de kerk, maar in 1983 ging er echt een nieuwe wereld voor hen open, toen er in Oudega een multifunctioneel centrum met de naam It Joo uit de grond werd gestampt. Moesten de heren en meisjes – O.D.I. was in die jaren een echte 'meidenclub' –  vaak op zoek naar evenementen buiten het dorp, nu kon men zelf gasten ontvangen en ook in de landelijke jeugdcompetitie had men nu een accommodatie, waar je trots op kon zijn. Toen kwamen ook de grote successen. De Oudegaaster schoolmeisjes werden tot tweemaal toe derde van Nederland en die jeugd ontwikkelde zich door en ging ook buiten de provincie spelen. De club was in die jaren met maar liefst drie jeugdteams actief in de landelijke competitie, waarbij de meisjes zelfs in de A-klasse uitkwamen. Jantsje Osinga, Renate en Christine Buma, Ytsje Terpstra en Aaltsje Jagersma sleepten in die jaren dan ook menig prijsje in de wacht. Ook de naam Baarda was toen al een begrip in het tafeltenniswereldje. Met zijn broer en zus, neven en nicht was Anko bij alle grote successen betrokken en ook nu is hij nog steeds de sterkste man van de club, al zitten Justin Zeeders en Eelke Cramer hem dicht op de hielen.

O.D.I. heeft heel wat te danken aan dat prachtige zalencentrum It Joo. In 1984, de verf was amper droog, werd er voor het eerst om de Joo-Cup gespeeld. Er kwamen toen maar liefst 8 teams van 12 tafeltennissers naar Oudega, om die bokaal voor zich op te eisen. Dit toernooi is in de loop der jaren een echte 'tafeltennisklassieker' geworden en in 2015 speelden er dan ook weer 6 teams met ieder 10 spelers om de toernooiwinst. In die beginjaren waren er ook stratentoernooien, waaraan soms wel 150 dorpsgenoten mee deden. Dit toernooi vergde heel veel organisatie, waarna men later is overgestapt naar de formule van de Open Oudegaaster Kampioenschappen.

In de zojuist beschreven topjaren, waarin de club veel contacten buiten Friesland had, ging O.D.I. ook TOPPER-F ( de F stond voor Friesland ) toernooien organiseren voor dames- en herenteams. Menig landelijk topper van  Zutphen tot aan Wageningen, heeft zijn voetenwerk op de vloer van It Joo geshowd. In één jaargang deden er zelfs vijf eredivisieclubs bij de dames mee. De TOPPER-F formule werkte in die jaren prima. Het beoefenen van sport is vaak een golfbeweging en zo kende ook O.D.I. matige jaren. Spelers kwamen en gingen, de jeugd van het dorp koos voor andere sporten en toen beleefde ook 'onze club' een moeilijke periode. Wat overbleef waren Tjalling Rosier, Richard Klein, de prachtige centercourts met reclameteksten uit de regio en de Joo-Cup. Na een tijdje in Holland te hebben gewoond kwam Anko Baarda terug en ging hij samen met Richard de kar trekken ….... er waren toen ook weer lichtpuntjes ….... Justin Zeeders, Rinse en Eelke Cramer begonnen leuk te 'ballen' en dus gloorde er weer hoop aan de horizon. Er waren nog steeds twee trainingsavonden, waarop heel fanatiek werd geoefend, al waren het in die tijd wel heel veel spelers van 'buiten'. Het enthousiaste bestuur onder leiding van Anko herstelde de Open Oudegaaster Kampioenschappen in ere en alleen dit jaar al kwamen er bijna 80 tafeltennissers naar Oudega. Een goed moment voor de club was het feit dat gevestigde namen 'uitgeblust' afhaakten en Justin en Eelke de kans kregen om samen met 'good old' Anko Baarda het eerste team te vormen. Er kwam weer vuur in het team, dat vuur straalde na het behaalde kampioenschap ook weer over naar Auke Stroband, die door ziekte lange tijd moest afhaken, maar nu aan een 'tweede jeugd' schijnt te zijn begonnen.

Met het jeugdig enthousiasme van Justin, Rinse en Eelke, de tafeltenniskennis van Anko en Richard Thoen, het vakmanschap van Richard Klein en een enthousiaste achterban zag hij in zijn dromen de tijden van weleer terugkomen. En nu zijn we dan samen zo enthousiast dat we de TOPPER-F formule nieuw leven in willen blazen. Als je een strak plan hebt, dat zorgvuldig uitwerkt, dan komen zelfs eredivisieclubs naar Oudega, dat is in het verleden wel gebleken. Ditmaal richten we ons echter niet op de landelijke toppers, maar hebben we de sterkste Friese spelers op het oog. Niet alleen zij, die binnen onze provincie actief zijn, maar ook zij die Friesland al lang geleden de rug hebben toegekeerd. Op zaterdag 29 augustus 2015 hopen we een topklasse met 20 topspelers te kunnen presenteren, waarbij Anko, Justin en Eelke, dan met een 'wildcard' meedoen. Door op een hoger niveau te spelen, hopen we dat onze spelers kunnen aanhaken bij de Friese toppers om zo een goede start te kunnen maken in de Noordelijke tweede divisie, waarin ze straks gaan uitkomen.

Deze middag kan dus een groot tafeltennisfeest worden, maar bij O.D.I. is een feest pas compleet als er voor alle leden iets op het programma staat. Daarom wordt er ook op vier lagere niveaus een TOPPER-F toernooi georganiseerd op de donderdag- en vrijdagavond daarvoor. Hiervoor worden nog eens 50 sterke Friezen en Friezinnen uitgenodigd. Tafeltennis is een individuele sport en alle 70 spelers en speelsters krijgen dan ook een persoonlijke uitnodiging in de bus ( wij denken dat dit voor Friesland uniek is ) om in It Joo hun kunsten te gaan vertonen. De C-klasse heeft een speciaal tintje meegekregen, want daarvoor worden twaalf mannen en vrouwen uitgenodigd, die een verleden hebben bij de Oudegaaster club. Een aantal van hen heeft veel voor O.D.I. betekend en hen willen we met deze uitnodiging dan ook speciaal eren en hen een plaatsje geven op dit vernieuwde  tafeltennispodium. We hopen dat ons enthousiasme, de uitstraling van de accommodatie met schitterende centercourts en toptafels  mag overslaan op onze gasten en dat we op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus kunnen gaan genieten van tafeltennis van een heel hoog niveau.

Met een sportieve groet,

De toernooicommissie,
Eelke Cramer
Justin Zeeders
Auke Stroband