19 juni 2016

Nieuw hoofdbestuur NTTB

Tijdens de Bondsraadsvergadering op 18 juni 2016 in Utrecht is Jan Simons als nieuwe voorzitter van de NTTB gekozen. Kees Kamp en Koen Jacobs zijn herbenoemd als leden van het Hoofdbestuur en Wim van der Burgt, Peter Hanning en André Eerland zijn door de Bondsraad tot nieuwe leden van het Hoofdbestuur benoemd.

Renzo Koops is door de Bondsraad gekozen als Bondsraadslid met de functiezetel Sport- en productontwikkeling.

Daarnaast werden de jaarverslagen van de diverse Bondsraadscommissies vastgesteld en werden leden voor deze commissies herbenoemd. 

De Bondsraad heeft besloten een aparte bijeenkomst voor de behandeling van de financiële stukken te beleggen. Dit in verband met onvoldoende voorbereidingstijd van Bondsraadsleden op deze agendapunten. De datum voor deze vergadering moet nog worden vastgesteld, maar de voorkeur  gaat uit naar september.

Naast een uitgebreide evaluatie van het oude meerjarenbeleidsplan, gepresenteerd door de projectgroep bestaande uit Bert van Schaik, Pieter Huiskes en Emie Dekker, waarvoor uitgebreide complimenten werden gegeven, heeft het Hoofdbestuur een eerste opzet voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan gepresenteerd. Hierbij is het bestuur ondersteund door senior beleidsmedewerker van de KNZB Annemieke Beute. Het Hoofdbestuur heeft aangegeven het concept van het nieuwe meerjarenbeleidsplan in het najaar met de Bondsraad, alle afdelingen, alle verenigingen en het College van Voorzitters te willen bespreken. De data van deze bijeenkomsten worden binnenkort bekend gemaakt.