02 februari 2016

Eigen website voor Jonit

De Stichting JONIT heeft vandaag (1 februari) een eigen website gelanceerd: www.stichting-jonit.nl. Daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. JONIT kan via de website meer aandacht generen voor activiteiten, die in het teken staan van het realiseren van de algemene doelstelling: het financieel mogelijk maken van extra trainings- en wedstrijdmogelijkheden voor de jeugdselecties van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB).

Voorzitter Pieter Huiskes is blij met de website: ,,We hebben de laatste maanden vooral op de achtergrond voorwaarden gecreëerd waarmee we - net als in het verleden – een belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan het ondersteunen van het Nederlandse tafeltennistalent. Naast Facebook en Twitter kunnen we nu ook via onze eigen website begunstigers en andere belangstellenden informeren. We willen zeker geen nieuwssite zijn, dat neemt niet weg dat we met regelmaat artikelen op de website gaan plaatsen die in het teken staan van tafeltennistalent.”

De website is nog niet compleet. Het bestuur van de stichting wil graag een donatiemodule plaatsen en de website moet ook responsive zijn. Huiskes: ,,De tijd van het opsturen van een acceptgirokaart ligt ver achter ons en op deze manier hopen wij dat tafeltennissend Nederland ons makkelijker weet te vinden en ons gaat helpen om het talent structureel te steunen. Overigens zijn we natuurlijk ook weer in levende lijve aanwezig in het land. Zo zijn we onder meer present met de welbekende verloting tijdens het NK in Zwolle.”