25 september 2017

Besluitenlijst ALV

Besluitenlijst.

ALGEMENE LEDENVERGADERING AFDELING NOORD NTTB,

Gehouden op donderdag 7 september 2017 te Leek.

  1. Concept verslag ALV 10 mei 2017.

Verslag ongewijzigd vastgesteld.

  1. Verkiezing lid van het Afdelingsbestuur.

Met algemene stemmen benoemd de heer P. Roordink, lid van de TTV Assen. De heer Roordink neemt de portefeuille Jeugzaken voor zijn rekening.
 

  1. Verkiezing lid van de Bondsraad.

Met algemene stemmen herbenoemd de heer A. Brink, lid van de TTV Vries.

  1. Wijziging Competitiereglement deel III NTTB Afdeling Noord.

Artikel 24, lid 6 is met algemene stemmen gewijzigd vastgesteld.

Nieuwe tekst is:

Artikel 24. Teamopgave.

6. Per team moeten voor de trio-competitie minimaal drie en voor de duo-competitie minimaal twee spelers worden opgegeven. Er mogen maximaal acht spelers worden opgegeven.

Artikel 41 wordt aangevuld met nieuw lid 2; overige leden van dit artikel worden vernummerd. Deze wijziging is met algemene stemmen vastgesteld.

Nieuwe tekst is:

Artikel 41. Promotie bij keuze.

2. Door nieuwe teams in een klasse te plaatsen waar ze volgens hun gemiddelde ELO-getal passen dan wel, als in die klasse geen vrije plaats, in de hoogste klasse daaronder waarin nog een vrije plaats is.

Deze wijzigingen treden in werking bij de start van de Voorjaarscompetitie 2018.

  1. Datum volgende ALV woensdag 23 mei 2018.

     

Het Bestuur van de NTTB Afdeling Noord.