13 september 2016

Afdeling Noord zoekt nieuwe bestuursleden

Tijdens de op woensdag 7 september gehouden Algemene Ledenvergadering hebben voorzitter
Wilma Jansen en Annemarie Zijnstra (bestuurslid senioren/jeugd) aangegeven op zo kort mogelijke
termijn hun bestuursfuncties te willen neerleggen wegens persoonlijke omstandigheden (gezondheid,
drukke werkzaamheden).

Het afdelingsbestuur is daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Als eerste een nieuwe voorzitter die feeling heeft voor de grote lijn en in staat is de afdeling regionaal
en landelijk te vertegenwoordigen en op de kaart te zetten. Een klus die energie en tijd vergt.
Annemarie Zijnstra heeft de afgelopen periode de portefeuille senioren en jeugd onder haar hoede
gehad. Wat betreft de jeugd kon zij daarbij steunen op Wouter Fokkens, die als coördinator van
evenementen een belangrijke steun in de rug was. Wouter heeft echter aangegeven die rol niet
langer te kunnen vervullen wegens studie en drukke werkzaamheden.

Zowel bij de jeugd als bij senioren zijn belangrijke ontwikkelingen in voorbereiding of komen al tot
uitvoering. Ledenwerving (bij jong en oud), competitievernieuwing voor de senioren en de jeugd en
de organisatie van diverse acties en evenementen zijn komend jaar de speerpunten. Met steun vanuit
het Bondsbureau willen we aan de weg gaan timmeren om tafeltennis te stimuleren.
Daarom willen we binnen het bestuur iemand die verantwoordelijk is voor het wel en wee van de
senioren en iemand die het jeugdbeleid voor zijn/haar rekening neemt.

Twee nieuwe bestuursleden dus.
Wij (huidig afdelingsbestuur) gaan -zoals hiervoor aangegeven- zelf op zoek. Maar wij hopen en
rekenen ook op uw hulp en medewerking. Misschien weet u iemand (of misschien wel twee
personen) die bereid is (zijn) de uitdaging aan te gaan. Als dat het geval is dan horen wij dat graag via
een mailtje of een telefoontje.

Met vriendelijke groet,
het Afdelingsbestuur,

Wilma Jansen (email voorzitter@nttbnoord.nl; telefoon 06-15003225);
Herman van den Hende (email secretaris@nttbnoord.nl; telefoon 058 - 2880043);
Annemarie Zijnstra (email jeugdzaken@nttbnoord.nl; telefoon 06-55910805).