Boetes regio Drenthe

Boetes regio Drenthe (senioren) - Najaarscompetitie 2018
 

Vereniging: NATTC
Klasse: 5e klasse F
Wedstrijd: 45123 (TIG 3 - NATTC 6)
Datum: donderdag 15 november 2018
Boetebedrag: € 22,50
Boetenummer: 4 - Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats
Toelichting: Uitstelverzoek niet correct en/of niet tijdig gemeld bij de competitieleider
 

Vereniging: TIOS '66
Klasse: 1e klasse F
Wedstrijd: 41137 (HOU-Tafel '77 1 - TIOS '66 1)
Datum: maandag 12 november 2018
Boetebedrag: € 22,50
Boetenummer: 16 - Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd
Toelichting: Meerdere spelers weigerden verder te spelen bij een 4-2 tussenstand
 

Vereniging: DETO
Klasse: 5e klasse F
Wedstrijd: 45111 (TIG 3 - DETO 6)
Datum: donderdag 27 september 2018
Boetebedrag: € 22,50
Boetenummer: 16 - Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd
Toelichting: Afwezigheid niet gemeld bij competitieleider en tegenstander
 

Vereniging: TIG
Klasse: 2e klasse F
Wedstrijd: 42103 (TIG 1 - Itass DTK '70 4)
Datum: donderdag 6 september 2018
Boetebedrag: € 11,50
Boetenummer: 14 - Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd
Toelichting: H. Nijboer-Ottens was niet speelgerechtigd in deze wedstrijd
 

Vereniging: DETO
Klasse: 5e klasse G
Boetebedrag: € 22,50
Boetenummer: 17 - Het terugtrekken van een team uit de competitie
Toelichting: DETO 7 afgemeld per 27 augustus 2018
 

Update: 16 november 2018

 

De opgelegde boetes en maatregelen worden per e-mail ter kennis van de betrokken lid-verenigingen gebracht. Dit gebeurt binnen 21 dagen nadat de overtreding is gepleegd, tenzij de overtreding niet binnen deze 21 dagen kan worden geconstateerd. Tevens worden de aard van de overtreding, het boetenummer, de hoogte van de geldboetes, de termijnen van betaling en de eventueel genomen maatregelen vermeld.

Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen nadat deze ter kennis van de lid-vereniging zijn gebracht beroep mogelijk bij het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur kan opgelegde boetes of genomen maatregelen wijzigen of ongedaan maken.

De opgelegde boetes worden na de competitie door het afdelingsbestuur in rekening gebracht en dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

 

Aico Beugelink
RCL NTTB Noord-Drenthe