Vragen coördinator paratafeltennis

Is er bij de vereniging aanbod voor mensen met een lichamelijke beperking?

Is er bij de vereniging aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als je vereniging geen aanbod wil of kan bieden, dan zullen we je vereniging niet opnemen in het overzicht op de website.
Reacties die we voor 29 mei ontvangen zullen we verwerken in het eerste overzicht. Nieuwe reacties, aanvullingen, wijzigingen, etc. zullen we periodiek verwerken.
Als je naar aanleiding van bovenstaande of in het algemeen vragen heeft betreffende paratafeltennis kun je contact opnemen met Ineke de Graaf