11 januari 2017

Wijziging reglement spelregels

Het hoofdbestuur heeft in haar laatste vergadering een aantal (kleine) spelregelwijzigingen doorgevoerd. Deze zijn te vinden in het nieuwe spelreglement onder aan de pagina.

Het betreft onder andere de regels over kleding (artikel 3.2.2), waarin de regel is vervallen dat tegenstanders verschillend gekleurde shirts moeten dragen. Een aantal regels over reclame (3.2.5) in de speelruimte en kleding zijn versoepeld.