11 juni 2019

Verruiming voorwaarden accommodatiefonds

Het Landelijk Steunfonds is in 1991 opgericht en is bedoeld om verenigingen financieel te ondersteunen. Vanuit het fonds kunnen verenigingen en eventueel rechtspersonen financiële ondersteuning krijgen voor bijvoorbeeld:

  • Het (ver-)bouwen, inrichten of verbeteren van de eigen accommodatie (ook initiële kosten voor ontwerpkosten zoals bouwtekeningen, architectkosten e.d.)
  • Het inrichten of verbeteren van een gehuurde accommodatie;
  • De oprichtings- en aanloopkosten van een nieuwe vereniging;
  • De aanschaf van tafeltennismaterialen en apparatuur.

De voorwaarden van het fonds zijn al lang ongewijzigd en daardoor minder aantrekkelijk. Er is voldoende vermogen in het fonds aanwezig om nieuwe initiatieven van verenigingen te ondersteunen. Daarom heeft het hoofdbestuur besloten om:
1. Het rentepercentage (voor nieuwe leningen) te verlagen van 2% naar 1%.
2. Het maximale bedrag te verhogen van € 7.500 per lening tot € 10.000 per lening.