06 november 2017

Verhuizing bondsbureau en toekomst Federatie

Het bondsbureau van de Nederlandse Tafeltennisbond gaat verhuizen naar Nieuwegein. Ook zal Squash Bond Nederland de Federatie Samenwerkende Sportbonden Zoetermeer verlaten. We interviewen Directeur Tafeltennis Achim Sialino hierover.

Waarom gaat het bondsbureau verhuizen?
Het huidige kantoor is betrokken in 2002 toen de bureau-organisatie groter was dan nu. Oorspronkelijk was de IJshockeybond ook hier gevestigd. Later ontstond de Federatie Samenwerkende Sportbonden Zoetermeer en zijn de sporten schermen en squash aangeschoven in het huidige bondsbureau. Door het vertrek van de Squashbond is het kantoor inmiddels simpelweg te groot geworden voor ons. Minder vierkante meters zal leiden tot een besparing in huisvestingskosten.

Daarnaast willen we graag meer samenwerking zoeken met andere bonden. Primair om kennis en expertise te delen, netwerken te delen en inspiratie op te doen.  Dit wilden wij ook in Zoetermeer bereiken door de Federatie uit te breiden, maar dat is niet gelukt. Op termijn zijn medewerkers in de nieuwe bureau-organisatie wellicht voor meerdere bonden inzetbaar.

Tenslotte zoeken we naar de mogelijkheid om als landelijke organisatie centraler te werken. In het huidige pand is geen echte vergadermogelijkheid (het hoofdbestuur vergadert aan de lunchtafel; red.) waardoor we nu regelmatig ruimtes moeten inhuren voor vergaderingen van diverse commissies, het College van Voorzitters of de Bondsraad. In het nieuwe pand is gedeelde vergaderruimte beschikbaar die niet apart ingehuurd hoeft te worden. Daarnaast zitten we in Nieuwegein natuurlijk centraler in het land wat voor velen de reistijd en kosten zal besparen.

Met welke bonden gaan we samenwerken en waarom met deze bonden?
Het Huis van de Sport in Nieuwegein, waar tien bonden en zes andere sportorganisaties gevestigd waren, zal in zijn huidige vorm ophouden te bestaan. Er zijn al twee bonden verhuist naar Papendal. Een aantal grote bonden gaat samenwerken in Utrecht in de wijk Papendorp. Een vijftal middelgrote en kleine sportbonden (Badminton, Basketball, Cricket, Jeu de Boules en Honk- en Softbal) gaat zich samen huisvesten. Hierbij hebben wij met de Tafeltennisbond en Schermbond kunnen aanschuiven. We hebben het gevoel dat we hierbij goed passen. Enerzijds sneeuwen we niet onder in de omvang van de echt grote bonden en anderzijds zijn de bonden groot genoeg om toegevoegde waarde te hebben voor ons op het gebied van kennisuitwisseling, mogelijke samenwerking en expertise.

Wat gebeurt met de huidige Federatie waarin de Squashbond, Schermbond en Tafeltennisbond samenwerken?
De Squashbond heeft te kennen gegeven de Federatie einde van dit jaar te willen verlaten (zij gaan samenwerken met de tennisbond KNLTB; red.). Wij gaan zeker kijken of een Federatie van twee bonden, waarbij de Schermbond veel minder medewerkers heeft, nog voldoende toegevoegde waarde heeft. In het nieuwe pand gaan we de samenwerking opzoeken, maar niet in de vorm van een gezamenlijk werkgeverschap.

Welke gevolgen heeft dit voor het personeel?
Uiteraard heeft een verandering van werkplek voor iedereen gevolgen. De ene medewerker krijgt een kortere reistijd en andere medewerkers juist een langere reistijd. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt. Het vertrek van de Squashbond uit de Federatie betekent voor sommige collega’s een vermindering of verandering van werkzaamheden. Mede door deze ontwikkelingen hebben twee collega’s, Wianka Overbeeke (Communicatie) en Remco van der Hulst (Financiële Administratie), besloten hun loopbaan elders voort te zetten. Wij gaan binnenkort op zoek om opvolging voor hen te vinden.