06 december 2017

Verhuizing bondsbureau

Begin 2018, vermoedelijk in februari maar mogelijk al eerder, verhuist het bondsbureau van de Nederlandse Tafeltennisbond van Zoetermeer naar Nieuwegein.

In een eerder nieuwsbericht was hier al melding van gemaakt, met de beweegredenen achter de verhuizing. Inmiddels is ook het nieuwe adres, postadres en het algemene telefoonnummer bekend. Zodra de exacte verhuisdatum bekend is zullen we dat publiceren. De post wordt nog een tijd lang doorgezonden, zodat niets verloren gaat.