06 december 2018

Verenigingscongres 2019: Save the Date!

Het is ondertussen al onlosmakelijk met elkaar verbonden: het NK Tafeltennis en het NTTB verenigingscongres. Ook in 2019 organiseren we op de zaterdag van het NK Tafeltennis een inspirerende dag voor onze bestuurders. Deze keer willen we ons op zaterdag 2 maart ook richten tot de (technische) kaderleden.

De 9e editie heeft als thema ‘Heel Holland Tafeltennist – Kansen voor jouw vereniging!’

Tafeltennis is een sport met potentie. Bijna iedereen heeft het wel eens gespeeld. Het spel kan overal gespeeld worden. Tafels staan op diverse locaties: schoolpleinen, speelplaatsen, bedrijfskantines en bij de mensen thuis. Toch wordt slechts een fractie van de spelers actief in een vereniging.

De maatschappij verandert, en snel ook.
Tijdens de afdelingsbezoeken van het hoofdbestuur in september is hier ook veel aandacht voor geweest. Sportbonden en de verenigingen ondergaan een #sporttransitie. Het wordt steeds meer noodzaak om wendbaarder, flexibeler en innovatiever te worden om de sporter van nu en de sporter van de toekomst te boeien en te binden.
Het is dus van belang dat ook de tafeltennissport mee gaat in de transitie naar een toekomstbestendige organisatie voor iedereen die tafeltennis wil beleven.

Vanuit het Meerjarenbeleidsplan van de NTTB is hier veel aandacht voor. Bij alle initiatieven die we ontplooien denken we ook aan de kansen voor onze verenigingen. Hier zullen we ons tijdens het congres op richten. We gaan het hebben over de initiatieven die we ontplooien en willen met je praten over de kansen voor je vereniging, hoe je die kunt benutten en hoe we je hierbij kunnen helpen.

Nieuw dit jaar is dat we ons ook niet alleen richten op de bestuurders, maar ook op de (technisch) kaderleden van onze verenigingen. Zij zitten immers meer ‘in het werkveld’, dicht bij de speler.

Na het congres ga je naar huis met ideeën hoe je vereniging voordeel kan halen uit het gegeven dat er veel meer getafeltennist wordt dan alleen binnen de vereniging. Grijp je kans!

Locatie: Landstede Sportcentrum Zwolle
Datum: zaterdag 2 maart 2019
Tijd: 10.30 uur tot 15.45 uur

Het belooft een erg interessante dag te worden voor zowel grote als kleine verenigingen, voor ervaren en minder ervaren bestuurders en voor (technisch) kaderleden.
De definitieve uitnodiging en het programma ontvang je half januari. Vanaf dan gaat de inschrijving ook open.

Blok zaterdag 2 maart alvast in je agenda, want deze dag wil je niet missen!