18 maart 2019

Verenigingsbijeenkomst Paratafeltennis

Kaderleden van alle tafeltennisverenigingen, de afdelingen (secretarissen, coördinatoren paratafeltennis en afdelingsondersteuners), Team Parasport en overige betrokkenen zijn welkom op zaterdag 23 maart voor de jaarlijkse bijeenkomst over paratafeltennis. Ook verenigingen die (nog) geen paraspelers hebben maar wel meer willen weten over paratafeltennis zijn van harte welkom.

Deze bijeenkomst zal plaats vinden op zaterdag 23 maart in het Bondsbureau van de NTTB: Kelvinbaan 48, 3439 MT Nieuwegein. De ingang bevindt zich aan de rechterkant van het gebouw. Het Bondsbureau is op de 1e verdieping. Vanaf 10.00 uur staan de koffie en thee klaar. We beginnen om 10.30 uur. Omstreeks 14.30 uur zullen we de vergadering afsluiten met een informele nazit. En natuurlijk is er in de pauze een lekkere lunch.

Je dient je wel vooraf aan te melden bij Wil Cattie, huwi.cattie@planet.nl

A G E N D A
1. Opening, inclusief voorstelronde
2. Vaststellen van de agenda, ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag bijeenkomst 14 april 2018 (zie de bijlage)
4. Presentatie sportparticipatie en extra impuls 2019, mede dankzij partners zoals de Johan Cruyff Foundation, de Dirk Kuyt Foundation, de Rabo Foundation en HandicapNL [Marthijn van der Wal]
5. Kansen voor jouw vereniging op basis van de presentatie
6. Dutch Open Paratafeltennis in Stadskanaal van 1 tot en met 3 november 2019

L U N C H
7. Onderwerpen die vanuit de verenigingen zijn aangedragen
8. Communicatie
9. Wedstrijdsport [Ineke de Graaf]
10. Schuiftafeltennis [Saskia Meijer]
11. Topsport en Talentherkenning [Gerald van Grunsven]
12. Speciale prijzen
13. Rondvraag
14. Afsluiting

Met vriendelijke groet,
namens NTTB Team Parasport

Ineke de Graaf
E-mail adres: teamparasport@tafeltennis.nl,
tel.: 06-21282052