18 juni 2017

Update onderzoek ‘Competitie’

Inmiddels is het verzamelen van onderzoeksinformatie voor het ‘competitie-onderzoek' door het Mulier Instituut afgerond. Mulier heeft een update gegeven van de huidige stand van zaken.

Via mail en op social media zijn ook kritische geluiden over het onderzoek naar boven gekomen. De NTTB heeft bewust gekozen voor een gerenommeerd extern bureau om het onderzoek uit te voeren, waarbij door betrokkenen binnen de NTTB input is gegeven voor de vragenlijst. De vragenlijst stak onderzoekstechnisch goed in elkaar. De reacties geven dan ook aan dat de betrokkenheid van respondenten en het belang van het onderzoek groot is.

Ook werd het onderwerp van het onderzoek (competitie-gericht) ter discussie gesteld. Wat echter niet (bij iedereen) bekend was is dat ook een bevolkingsonderzoek is gedaan dat minder is gericht op competitie, maar meer over (het imago van) Tafeltennis in het algemeen.

Onderzoek leden en ex-leden
Respons leden: 26%. 4760 compleet ingevulde enquêtes (5935 respondenten zijn gestart met de vragenlijst). Respons ex-leden: 14%. 429 complete enquêtes (503 respondenten gestart). Mulier is tevreden over deze respons en het toont wat ons betreft de grote betrokkenheid van de leden aan.

Onderzoek Nederlandse bevolking
Respons: 1.505 respondenten, representatief voor Nederlandse bevolking 15-80 jaar. Dit zijn er 500 meer dan benodigd en afgesproken om representatieve uitkomsten te tonen

Planning
De concept-rapportage van het onderzoek zal begin juli gereed zijn voor het Hoofdbestuur.