12 januari 2018

Update: cijfers van leden in- en uitstroom analyse 2009-2017

Van vele verenigingen uit de afdelingen kwam het verzoek om meer aandacht te besteden aan ledenbehoud. Inmiddels zijn ook de meest recente cijfers over de in- en uitstroom van leden bij de NTTB bekend. 

Wat opvalt is dat in 2017 de instroom van leden gedaald is. Afgelopen jaar schreven 3.027 leden zich in bij de NTTB. Dat zijn er ruim 400 minder dan het jaar daarvoor. De uitstroom is ook gedaald, maar helaas minder sterk. In totaal zegden 3.978 leden hun lidmaatschap op.

De instroom van leden in de leeftijd van 0 tot 11 jaar blijft achter en hetzelfde geldt voor nieuwe aanwas in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar oud. Het is noodzaak dat de populariteit van de sport bij kinderen moet gaan stijgen in de toekomst. 

Onderaan dit bericht is de volledige analyse te bekijken. Daarbij moet vermeld worden dat sommige cijfers kunnen afwijkzen van het 'officiële' onderzoek, omdat sommige leden binnen een jaar lid worden en ook weer afmelden of andersom. Ook zijn sommige personen lid van meerdere verenigingen.

In- en uitstroom analyse 2009-2017