20 december 2018

TTV Salamanders maakt werk van haar vrijwilligersbeleid

Bij elke club lopen er mensen rond met specifieke kwaliteiten en TTV Salamanders probeert daar goed op in te spelen. Klussen bij de vereniging worden geklaard door de daarvoor beschikbare leden met de juiste kennis, waardoor volgens voorzitter Klaas Dijkstra het ‘verenigingsgevoel’ steeds sterker wordt.

Net zoals bij sommige clubs is de gemiddelde leeftijd van leden bij Salamanders relatief hoog. Het nadeel is dus dat de betrokkenheid van jeugdleden niet groot is, maar het is wel zo dat de wat oudere leden veel werkervaring hebben. Sommige leden zijn al gepensioneerd en hebben dus tijd om zich in te zetten voor de vereniging, zo legt Klaas Dijkstra uit. “De situatie in 2014 (het jaar van mijn benoeming) was zo dat circa 20% van de leden wel ‘iets’ deed voor Salamanders. Want misschien herkenbaar is voor clubs is dat er bij ons wel erg geleund werd op het alsmaar ouder wordende groepje van dezelfde personen en daar wilde ik iets aan veranderen”, aldus de voorzitter van Salamanders. “Ik maakte toen het plan om het percentage dat zich inzet als vrijwilligers op te vijzelen naar 33%.”Het is belangrijk te inventariseren wat de vaardigheden, interesses en mogelijkheden zijn van clubleden. Dat moet uiteindelijk worden afgezet tegen de vrijwilligersbehoefte van de club.”
“Animerend werkt dat we de lat voor vrijwilligerswerk laag hebben gelegd”, zo legt Dijkstra verder uit. “Ieder steentje is er eentje. Als je eenmaal actief bent, nodigt dat vanzelf uit tot meer betrokkenheid. Eens per jaar (op de ALV) benoemen we de vrijwilliger van het jaar, die wordt met een bloemetje en een mooi document in het zonnetje gezet. Daarvoor deden we dat anders, nodigden we vrijwilligers en hun partners uit voor een etentje bij een sponsorrestaurant. Maar met het stijgen van het aantal vrijwilligers hebben we dat gaandeweg aangepast.” 
 
Bardiensten
Salamanders stelt de eigen speelzaal beschikbaar op dinsdagavond en donderdagmiddag aan een Bridgevereniging. De club regelt op die dagen keuken – en barpersoneel. De zo vergaarde inkomsten vormen een belangrijke inkomstenbron voor de club. “Vooral op dinsdag is het flink aanpoten van 19.00 uur tot 01.00 uur. Het is niet makkelijk om vrijwilligers te vinden die deze dienst willen draaien”, zegt Dijkstra. Via een Vrijwilligers Animator Team is dat gelukt, zij hebben ook de coördinatie op zich genomen. Dat loopt nu gestroomlijnd. Vrijwilligers krijgen desgewenst een kleine vergoeding en mogen gratis een paar consumpties nuttigen. Sommigen storten dat bedrag terug in de clubkas. Clubteams worden ingedeeld voor bardiensten op speelavonden. 
Verder is er iemand bij Salamanders aangesteld die onder de noemer ‘vreugde en verdriet’ zieke leden bezoekt en namens de club belangstelling toont en daarover terugkoppeling geeft. Volgens Dijkstra moet de belangstelling van twee kanten komen. Een echtpaar regelt de inkopen van de vereniging uit Wateringen. “(Voormalig) leraren zijn erg goed in te schakelen bij jeugdinvitatiedagen, zo heeft een team animatoren onlangs 10 jeugdleden aan ons weten te binden. Wij hebben ons oor ook te luister gelegd bij TTV Rijnsoever om te vernemen hoe zij dat zo succesvol hebben aangepakt”, zegt de voorzitter.
Groot netwerk
Er zijn ook mensen die soms een klus willen verrichten voor Salamanders, maar verder niet gebonden willen zijn. Zo hielpen er leden bij onder meer het maken van een bestuurskamer, het herinrichten van de bar, het monteren van nieuwe hangtoiletten, de betegeling van doucheruimten en schilderwerk. De vereniging maakt handig gebruik van het grote netwerk binnen de club. Er bleek iemand handig in het maken van documenten, waardoor de zaal vol hangt met geplastificeerde documenten en het clublogboek is overzichtelijk met tabbladen ingedeeld. Iemand anders heeft het clublogo gemoderniseerd en een webbeheerder knutselde binnen één week een nieuwe clubwebsite voor Salamanders in elkaar. 
 
Aanmoediging
“Kortom: soms blijken er binnen het ledenbestand veel mensen te zijn die met wat aanmoediging hun specifieke vaardigheden voor de club willen inzetten”, stelt Dijkstra. “Grotere betrokkenheid bevordert het verenigingsgevoel met als bijkomend voordeel dat men beter inziet dat niet alles vanzelf gaat of dat alles wel door anderen wordt gedaan. We hebben in een Operationeel Plan taken en uitvoerders benoemd en alle andere voorkomende praktische zaken. Dit plan wordt vanwege mutaties (taken, mensen, document modellen) regelmatig bijgewerkt zodat het actueel blijft. Het Beleidsplan is in 2016 opgesteld en loopt daarentegen tot 2021.”