09 januari 2018

Subsidieaanvraag 2018 voor interventie Table Stars is nu geopend!

De sportparticipatie van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen blijft achter. Met het subsidieprogramma Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) wil het kabinet deze doelgroep aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Een mooie kans voor welzijn en sport om samen deze doelgroep aan het tafeltennissen te krijgen met Table Stars.

Met het subsidieprogramma Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) krijgen lokale sport- en beweegaanbieders middelen om sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en aan te bieden aan jeugd tot 21 jaar (en ouders) in lage inkomensbuurten. Aansluiten bij het gemeentelijk armoedebeleid en ouderbetrokkenheid zijn een voorwaarde. Voor tafeltennisverenigingen en andere lokale sportaanbieders is het programma Table Stars, hét tafeltenniskennismakingsprogramma voor kinderen op basisschoolleeftijd, bij uitstek een erkende interventie, welke ingezet kan worden om deze doelgroep aan het tafeltennissen te krijgen.

Subsidieaanvraag indienen
Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 (tot 22 februari 2018, 14.00 uur) bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2018. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Good-practice
In 2017 heeft ATC Almere de sportimpuls aangevraagd en toegekend gekregen. Het nieuwsartikel daarover is hier terug te lezen op onze site: https://www.nttb.nl/nieuws/atc-almere-gaat-voor-table-stars

Meer informatie over deze sportimpuls? Neem dan contact op met Marthijn van der Wal, vanderwal@tafeltennis.nl