21 maart 2017

Stefan Heijnis stelt zich beschikbaar als Hoofdbestuurslid Topsport

In een schrijven aan de Bondsraadsleden heeft Stefan Heijnis kenbaar gemaakt dat hij zich in de Bondsraad van juni beschikbaar stelt als Hoofdbestuurslid Topsport.

“De laatste maanden zijn er diverse gesprekken gevoerd die tot een positief besluit hebben geleid. Hier zijn wij als Hoofdbestuur heel erg blij mee”, aldus voorzitter Jan Simons. In de Bondsraadsvergadering van juni zal Stefan Heijnis zich kandidaat stellen. In de periode daarvoor zal hij deels aanwezig zijn bij de HB-vergaderingen en deze periode als inwerkfase gebruiken.

Heijnis volgt Peter Hanning en Jan Simons op die beiden de portefeuille Topsport hebben waargenomen binnen het Hoofdbestuur. Stefan Heijnis is TT4-trainer en beschikt over ervaringen als regiotrainer in en voor de afdeling ZuidWest.

Heijnis over zijn kandidatuur: “If your business still needs to change, isn’t it likely that your thinking needs to change first? (quote van A.J. Sheppard). Verandering is noodzakelijk in de huidige maatschappij om als sport te kunnen overleven binnen het sportlandschap. Na gesprekken met het zittende bestuur ben ik ervan overtuigd dat ‘wij’ dit samen kunnen bewerkstelligen in de portefeuille Topsport en in de algehele organisatie van het tafeltennislandschap. Met wij bedoel ik niet alleen het Hoofdbestuur, maar alle gepassioneerde tafeltennisliefhebbers in Nederland. Ik ben er klaar voor om te veranderen. U ook?”

Bijna volledig Hoofdbestuur
Met de bezetting van de post Topsport is het Hoofdbestuur bijna weer op volle sterkte. Voor de opvolging van de gestopte penningmeester Kees Kamp lopen ook al gesprekken. In de Bondsraadsvergadering van juni hoopt het Hoofdbestuur ook een nieuwe penningmeester te hebben gevonden.