19 februari 2019

Register Ontuchtplegers in de sport

Actuele casussen op het terrein van seksuele intimidatie en het rapport van de Commissie De Vries laten zien hoe belangrijk het register ontuchtplegers in de sport is. We willen sportbonden oproepen hun verenigingen te stimuleren dit register te raadplegen wanneer zij bijvoorbeeld een nieuwe trainer of coach aanstellen.

Vanuit de aanbevelingen van de Commissie De Vries werkt NOC*NSF, samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en Marjan Olfers, aan een nieuw voorstel voor een register, waardoor in de toekomst mensen die in strafrecht zijn veroordeeld of een ordemaatregel  opgelegd hebben gekregen, mogelijkerwijs ook aan dit register kunnen worden toegevoegd. De verwachting is dat dit nieuwe register zal leiden tot een stijging van het aantal personen op de lijst.

Ondertussen blijft het huidige register van kracht en is het van groot belang dat sportbonden hierin personen blijven registreren. Het registratiesysteem in de sport is in 2009 door NOC*NSF opgezet met als doel het administreren en controleren van tuchtrechtelijke uitspraken in de sport. Hierbij is het register nadrukkelijk bedoeld voor uitspraken met een seksuele intimidatie of misbruik component. Zowel de tuchtuitspraken van bonden als van het ISR dienen te worden opgenomen in het register.
 
Het register is te gebruiken als scan voor verenigingen en sportbonden als aanvulling op VOG aanvragen, met als einddoel het bewerkstelligen van een veilig sportklimaat. Verenigingen kunnen hun sportbond verzoeken een scan te laten uitvoeren. De uitslag van de scan wordt aan de sportbond gecommuniceerd. Dit doen we zodat wanneer er een “ja” uit komt, er meteen overlegd kan worden over het advies aan de vereniging.

Zowel het opvragen van een scan als het laten registreren van een uitspraak kan via de coördinator van het Vertrouwenspunt Sport Miriam Reijnen. Hiervoor moet u dit formulier zo volledig mogelijk invullen.