12 maart 2018

Privacywetgeving (AVG) leeft in tafeltennisland

We merken dat de privacywetgeving een onderwerp is dat bij veel verenigingen leeft. Op de website hebben we hier al enkele keren aandacht aan besteed, net als in de laatste nieuwsbrief van vrijdag 9 maart. De op 28 februari beloofde codes, waarmee de verenigingen actief aan de slag kunnen, hebben we helaas nog niet ontvangen.

Grote bonden, met grote verenigingen, zoals de KNVB, zijn al verder dan wij. Omdat de wet niet sportspecifiek is, is de informatie die andere bonden met hun achterban delen, ook van toepassing voor tafeltennisverenigingen. Ook zij verwijzen naar de vouchercodes om een stappenplan te maken en er zelf actief mee aan de slag te gaan.

Verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

Als sportclub kun je nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Bedenk hoe jouw club omgaat met de persoonsgegevens van betrokkenen. Houd rekening met bestaande rechten als het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Documenteer ook welke persoonsgegevens jouw club verwerkt en met welk doel je dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie je ze deelt. 
 

Samen met de reglementscommissie stellen we concept-overeenkomsten en -verklaringen op, welke straks voor onze verenigingen beschikbaar zijn.

 

AVG