12 oktober 2018

Positieve uitkomsten onderzoek naar effectiviteit Table Stars @School

Table Stars levert een positieve bijdrage aan het bewegingsonderwijs en wordt goed ontvangen door leerlingen en leerkrachten. Dit is een van de mooie conclusies uit een interventiestudie die is uitgevoerd door Dr. Irene Faber.

Table Stars is een lesprogramma van de Tafeltennisbond, waarbij kinderen vanaf 6 jaar de beginselen van tafeltennis leren. Via oefeningen die aansluiten bij wat kinderen motorisch kunnen, maken zij via Table Stars op een speelse manier kennis met tafeltennisvaardigheden als ooghandcoördinatie, voetenwerk en fijn-motorische bewegingen, zoals mikken, raken en hooghouden. Naast het vinden van een betere aansluiting naar de tafeltennissport is het doel van Table Stars ook dat dit lesprogramma bijdraagt aan de motorische en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. 
 
Interventiestudie
Deze interventiestudie, uitgevoerd door Dr. Irene Faber, is een eerste onderzoek naar de effectiviteit van Table Stars en richt zich specifiek op het lesprogramma Table Stars @School. Dit onderdeel wordt gegeven tijdens de gymlessen en vervangt daarmee de reguliere oefenstof. Het is van belang te onderzoeken of Table Stars @school voldoende past in het bewegingsonderwijs van basisscholen en bijdraagt aan de doelstellingen. In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 
  1. Wat is het effect van Table Stars @School op de motorische vaardigheden en selectieve aandacht bij kinderen (groep 3 t/m 8; 6-12 jaar) van een reguliere basisschool? 
  2. Hoeveel en welke kinderen hebben baat bij het Table Stars @school programma?

Het traject duurde 5 weken, waarbij steeds 1 van de 2 gymlessen die de school in de week had vervangen werd door een Table Stars les. Tijdens de lessen is aandacht besteed aan de onderdelen mikken, voetenwerk, balanceren, effect, balgewenning en overspelen. Hierbij werd per leeftijdsgroep een aanpassingen gedaan op de taak indien nodig.

 

Resultaten:

* Er is wel een significant verschil in de verdeling van balsporters en geen bal-sporters; er zijn significant meer balsporters ten opzichte van niet balsporters die een verbetering laten zien op de test items voor balansvaardigheden (statische balans en achterwaarts balanceren);
* ​Relatief minder balsporters dan niet-balsporters die een verbetering laten zien bij snelheid met bal; 
* Ten aanzien van de oog-hand coördinatie en selectieve aandacht worden geen significant verschillen aangetoond;
Geen verschil in de verdeling van jongens en meisjes tussen de responders (kinderen die progressie geboekt hebben) en non-responders (geen progressie) van de verschillende test items.

Verkorte conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat Table Stars @School een positieve bijdrage kan leveren aan het bewegingsonderwijs op een basisschool. Table Stars @School wordt in de praktijk goed ontvangen door de leerlingen en leerkrachten. Het brengt kinderen in contact met vaardigheden die in de reguliere gymles en/of tijdens de eigen spel- en sportactiviteiten mogelijk minder worden geoefend. Spelenderwijs en met uitdagende oefeningen leren de kinderen hun vaardigheden ontwikkelen, waarbij dit voor de helft van de kinderen reeds in het traject van 5 weken tot een verbetering leidt. De kinderen krijgen een rijker bewegingspalet aangeboden, wat zorgt voor een bredere ontwikkeling zowel op motorische als cognitief vlak. Hierbij lijkt de ‘time on task’ (de effectieve tijd waarin een kind écht aan het leren is) de doorslaggevende factor voor het verbeteren van een specifieke vaardigheid.

Lees ook het volledige onderzoek.