23 januari 2019

Positieve cijfers van NTTB-scheidsrechters in Arbitragemonitor

Meer dan de helft van de NTTB-scheidsrechters heeft in 2017 deelgenomen aan een tweejaarlijkse Arbitragemonitor, gemonitord door NOC*NSF, een mooi aantal! De resultaten van hun ingevulde enquêtes zijn bekendgemaakt en daaruit kunnen we als bond enkele positieve conclusies trekken. 

De scheidsrechters werd gevraagd vragen in te vullen over allerlei aspecten die te maken hebben met hun rol. Na bestudering van de antwoorden valt te concluderen dat de tevredenheid onder arbiters op de meeste gebieden is gestegen vanaf 2009 tot 2017:
  - De algemene motivatie is langzaam gestegen tot een gemiddeld cijfer van 8,3 naar 8,5
  - Het onderwerp opleidingen, cursussen, trainingen en dergelijke steeg qua cijfer van 6,5 naar het 6,7
  - Het onderdeel faciliteiten en randvoorwaarden steeg qua cijfer van 6,5 naar 6,8
  - De wijze van beoordeling scoorde een 7 in 2017, in 2009 was dit nog een 6,3
  - De mening over het imago van scheidsrechters is volgens de arbiter verbeterd: van een 6,8 naar een 7.

Er zijn volgens de NTTB-scheidsrechters ook zaken die aandacht verdienden, zoals het klimaat van de eigen sport (sportiviteit en respect), de informatievoorziening en de ook de spelregelkennis. Uiteraard nemen deze opmerkingen zeer serieus. Op het gebied van spelregelkennis wil de Nederlandse Tafeltennisbond op korte termijn duidelijke stappen maken: zo willen we het bereik van onze spelregelsite Tafeltennismasterz flink gaan vergroten. Een overzichtje van de onderzoeksresulaten naar aanleiding van de Arbitragemonitor is hieronder te vinden.

In de tabel hieronder zijn de onderdelen uit de arbitragemonitor te zien, met daaronder de jaartallen en de gemiddelde cijfers die zijn uitgedeeld door de scheidsrechters.