19 mei 2017

Onderzoek (voormalige) leden NTTB

De Nederlandse Tafeltennisbond heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te doen onder leden en voormalige leden van de bond. De resultaten stellen de NTTB in staat om diensten beter af te stemmen op de behoeften van leden én ledenbehoud te stimuleren.

De antwoorden wordt strikt vertrouwelijk door het Mulier Instituut verwerkt, anonimiteit is gegarandeerd. De resultaten worden niet op persoonsniveau gerapporteerd. 

Onder de personen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld worden vier TIBHAR rugzakken verloot! 

Door Mulier wordt een steekproef gedaan onder het (ex-) ledenbestand. Ontvang je een uitnodiging, neem dan even een paar minuten de tijd om de vragenlijst in te vullen!