06 september 2019

Onderzoek Table Stars the Battle 2020: Een andere datum, locatie en opzet!

De Tafeltennisbond organiseert sinds 2013 de landelijke finale van het basisscholenkampioenschap onder de naam ‘Table Stars the Battle’. Onlangs is er een enquête gehouden onder de verenigingen met jeugdspelers om mede te bepalen hoe de organisatie en opzet voor 2020 eruit gaat zien. In dit nieuwsbericht lees je de getrokken conclusies en de concept opzet/organisatie van 2020.

Aanleiding tot het houden van de enquête is het dalende aantal deelnemers in de afgelopen jaren. De landelijke finale wordt georganiseerd tijdens de NK-A in Zwolle en wordt door de deelnemende verenigingen en spelers ervaren als een fantastisch evenement. Toch blijven de inschrijvingen de laatste jaren achter en kost het bijzonder veel tijd en energie om een handjevol schoolteams naar Zwolle te krijgen. Om die reden willen we de opzet en organisatie tegen het licht houden en hebben daarom een onderzoek gedaan onder de verenigingen met jeugdspelers én de deelnemende verenigingen van de afgelopen drie jaar.  
 
Enquête over de landelijke finale: The Battle
In de enquête had de respondent bij de open vraag direct de mogelijkheid een eigen mening te geven over de organisatie en opzet van the Battle, verder zijn er meerkeuzevragen gesteld om zo een goed beeld te schetsen van de wensen en behoeften. Hieronder een beknopt overzicht van de binnengekomen reacties die door de meerderheid gedragen worden.
 
‘Afstand naar Zwolle te ver’ wordt door bijna alle respondenten genoemd.
Te weinig eigen jeugdleden en/of kaderleden binnen de vereniging aanwezig om de inschrijving, begeleiding en deelname voor elkaar te krijgen.
Een lichte voorkeur voor het behouden van de datum (60%), organisatie in najaar (20%) en organisatie in voorjaar (20%)
Toch wordt het moment als niet gunstig ervaren, valt in een vakantie en valt soms tegelijkertijd met Carnaval.
Een lichte voorkeur voor het behouden van het evenement tijdens de NK (60%), de andere (40%) geeft aan dat het ook op een andere locatie kan.
67% geeft aan dat zondag geen probleem is, 33% geeft aan dat zondag wel een probleem is en dat dit de reden is dat ze niet deelnemen.
67% geeft aan graag een regionale tussenronde te hebben, 33% van de respondenten vindt het juist prettig om direct deel te nemen aan een landelijk evenement.
50% heeft een voorkeur voor duo-teams, 40% is voor een individuele opzet. 10% ziet graag een andere opzet (teams van 4, teams van 3)
90% geeft aan dat de categorieën 5/6 en 7/8 behouden moeten worden waarbij jongens en meisjes apart van elkaar deelnemen.
70% geeft aan dat er een lidmaatschapsgrens moet zijn aan deelname (anders te groot niveauverschil met niet-leden), 30% vind een lidmaatschapsgrens niet nodig.
Stel dat iedere basisscholier mag deelnemen aan the Battle, dan vindt 60% dat er een leden- en niet leden categorie moet zijn, 20% vindt dat alles gemixt kan worden met een lidmaatschapsgrens en 20% vindt dat alles gemixt kan worden zonder lidmaatschapsgrens.
 
Enquête over de lokale scholierenkampioenschappen
In de enquête kon de respondent aan de hand van meerkeuzevragen een goed beeld geven van de eigen lokale situatie, dus op welke wijze en wanneer de verenigingen het basisscholenkampioenschap organiseren. Hieronder een beknopt overzicht van de binnengekomen reacties die door de meerderheid van de inzendingen gedragen worden.
 
40% organiseert het toernooi in de kerstvakantie, 30% in de herfstvakantie, 10% in de voorjaarsvakantie, 5% organiseert het doordeweeks en 15% organiseert geen toernooi
70% biedt dit aan voor de groepen 5,6,7,8, 30% heeft ook aanbod voor groep 3 en 4.
75% heeft een individuele opzet en 25% heeft een duo-opzet.
95% scheidt de groepen in 5/6 en 7/8 of 6/7/8, jongens en meiden apart. 5% laat alles door elkaar spelen.
75% mixt eigen leden met niet-leden in 1 categorie, 20% heeft een ‘leden’ categorie en 5% heeft een grens aan deelname van eigen leden.
Gemiddeld aantal deelnemers aan het lokale toernooi is 37 kinderen (op basis van de afgelopen drie jaar)
80% geeft aan dat het grootste probleem waar men tegenaan loopt de werving is van deelnemers (communicatie met school, leerling of tussenorgaan zoals een gemeente/sportbedrijf/etc.) en 20% geeft aan onvoldoende kaderleden / eigen jeugdleden te hebben om het te organiseren.
 
Conclusies en concept organisatie/opzet landelijke finale 2020
Op basis van de binnengekomen reacties en de eigen bevindingen willen we voor het kampioenschap in 2020 de volgende organisatie en opzet aanhouden:
Datum (later) in het voorjaar, voorkeur voor een zaterdag.
Locatie in het midden van het land (bij een tafeltennisvereniging met voldoende tafeltennistafels).
Opzet van het toernooi: individueel.
Categorieën: groepen 5/6 en 7/8, jongens en meiden bij voorkeur gescheiden. Indien voldoende aanmeldingen kan er per leerjaar (5,6,7,8) ingedeeld worden.
Per categorie een leden en niet-leden toernooi om zo niveau te scheiden en voor iedereen een competitief leuk en eerlijk toernooi aan te bieden.
Geen lidmaatschapsgrens voor het ‘leden’ toernooi.  
 
Begin november wordt rt definitief besloten én gecommuniceerd hoe de organisatie en opzet van de landelijke finale in 2020 eruit gaat zien. Mochten er naar aanleiding van bovenstaande conclusies nog vragen, opmerkingen of suggesties zijn, dan horen we dit graag! Dat kan per mail aan Sven Groot. Tevens horen graag van jou of je vereniging het voornemen heeft om met jeugdspelers deel te nemen aan de landelijke finale!