14 maart 2018

Onderzoek oud-leden 2017 (ledenbehoud deel V)

Begin dit jaar is een onderzoek uitgevoerd onder de leden die in 2017 hun lidmaatschap bij een tafeltennisvereniging hebben opgezegd.

De enquête is verstuurd naar een kleine 2500 personen. 384 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld (15% respons). Het onderzoek is een vervolg op het in 2017 uitgevoerde Mulier onderzoek en een aanvulling op de gegevens die uit NAS zijn te halen. Omdat daar de reden van opzegging vaak niet wordt ingevuld, was aanvullend onderzoek nodig. Er is met name gevraagd waarom tafeltennissers geen competitie (meer) spelen en wat de reden is van het opzeggen van het lidmaatschap. Het rapport is eerst besproken in het Hoofdbestuur, daarna gedeeld met de Afdelingen en is nu voor iedereen in te zien.

Competitie
De belangrijkste reden om geen competitie te spelen is dat het niet in de agenda past. Verder zijn de redenen zeer divers. Een oplossing vinden om de competitie aantrekkelijker te maken voor meer spelers is niet eenvoudig. De competitie wordt echter niet genoemd als een belangrijke reden om het lidmaatschap op te zeggen.

Lidmaatschap
Gezondheid, blessures en leeftijd zijn belangrijke redenen van opzeggen van het lidmaatschap. Dat is enigszins in tegenstelling met onze visie dat tafeltennis een sport is die op hoge leeftijd en ook met beperkingen kan worden gespeeld. Naast aanbod voor nieuwe doelgroepen zoals bijvoorbeeld Fifty+ViTT, is het dus van belang om bestaande leden te behouden door gericht, aangepast aanbod. Hoewel er met regelmaat over hoogte van contributies wordt gediscussieerd, is het geen reden dat we leden kwijtraken. Minder plezier in de de sport, tijdgebrek en andere sporten die leuker zijn, vormen belangrijke vertrekredenen.

Belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat dit totaalcijfers zijn: op clubniveau kan het heel anders liggen. Vraag vooral zelf aan je (vertrekkende) leden naar hun beweegredenen en pas daar je beleid op aan.
En registreer het in NAS, zodat we geen extra onderzoek hoeven te doen!