20 maart 2019

Nationaal Ouderenfonds en de Nederlandse Tafeltennisbond lanceren 'Oldstars Tafeltennis'

Op woensdag 27 maart geeft Bettine Vriesekoop als ambassadeur van de Nederlandse Tafeltennisbond het startschot voor “Oldstars Tafeltennis” in Vries (Drenthe). 

Nadat het Ouderenfonds in 2013 het Oldstars walking football introduceerde als een speciaal aangepaste variant van voetbal voor de oudere doelgroep, volgen in 2019 een aantal andere sporten. Tafeltennis komt daar nu bij.

Oldstars Tafeltennis is een uitbreiding op het bestaande aanbod voor ouderen in tafeltennis, bekend onder de naam Fifty+ViTT. Marthijn van der Wal, coördinator Sportparticipatie daarover: “Fifty-ViTT is een lesprogramma van 10 weken voor de doelgroep ouderen, waarmee elke vereniging zelf aan de slag gaat en daarbij advies en ondersteuning kan krijgen van projectleider Marit Martens-Scheers. Oldstars Tafeltennis is duidelijk een stap verder: gedurende 20 weken verzorgt een gediplomeerde trainer de trainingen. De club wordt daarbij in die 20 weken ontzorgd én klaargestoomd om na 20 weken zelf met eigen ASM-opgeleid kader het programma op hetzelfde niveau voor te zetten.”

ASM
Alle aangepaste beweegvormen van het Ouderenfonds worden door OldStars beweegstrateeg René Wormhoudt geïntroduceerd bij verenigingen, spelbegeleiders en spelers aan de hand van het zogeheten Athletic Skills Model (ASM). Een model dat de basis vormt voor alle aangepaste spelvormen van OldStars.

Ouderenfonds
Dankzij het Ouderenfonds is het budget beschikbaar om het programma op te starten, de trainers op te leiden en de clubs te begeleiden. Bovendien zorgt het Ouderenfonds voor bekendheid van de mogelijkheden van onze sport in een doelgroep die we zelf niet eenvoudig kunnen bereiken. We liften mee op het succes.
De missie van het Ouderenfonds is om sportverenigingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een meer ouderen-vriendelijke sportomgeving. Samen verbeteren we de vitaliteit van ouderen, moedigen we sociale contacten aan en laten we verenigingen met een ander oog naar ouderen kijken. Tafeltennis is niet het doel maar een middel om op latere leeftijd lenigheid, conditie, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid te (blijven) ontwikkelen. Tafeltennis kan bovendien niet alleen op motorisch vlak gezondheidsvoordelen opleveren, maar ook op het cognitieve vlak, met name voor ouderen.

Landelijke spreiding
We starten met een aantal pilots bij tafeltennisverenigingen, de eerste is bij TTV Vries. Uiteindelijk hopen we, net zoals Oldstars walking football in zes jaar is gelukt, om te komen tot een landelijke spreiding van specifiek aanbod voor de ouderendoelgroep.
Er is nog ruimte voor een derde pilotvereniging. Neem hiervoor contact op met Marit Martens-Scheers.