27 juni 2019

In Memoriam Martien Piereij

Het trieste nieuws bereikte ons dat Martien Piereij op 22 juni is overleden in Valkenburg. Het erelid van de afdeling Limburg is 79 jaar geworden.

Van mei 2003 tot en met juni 2006 was hij lid van het Hoofdbestuur met de portefeuille Breedtesport. In die hoedanigheid maakte Martien Piereij ook deel uit van de commissie Breedtesportimpuls. Na zijn aftreden uit het HB heeft hij voor de afdeling Limburg nog in de Bondsraad gezeten in de periode 2007 t/m 2009.

Limburg
De afdeling Limburg benoemde hem in 1998 tot Erelid voor al zijn inspanningen voor die afdeling. Maar liefst 16 jaar was hij onderdeel van het afdelingsbestuur. Van 1982 tot en met 1986 was de Limburger voorzitter van de jeugdcommissie en lid van de competitiecommissie en van 1986 tot en met 1988 was hij daar afdelingsvoorzitter. Martien werd op 2 mei 2002 tijdens de fusievergadering tussen de afdeling Noord Limburg en de afdeling Limburg in Born de eerste voorzitter van de nieuwe afdeling die overigens onder de naam Limburg verder ging. Martien was een rustige man tijdens de vergaderingen die nooit iemand persoonlijk aanviel maar altijd het grote belang van het tafeltennis nastreefde. Samenwerking stond bij hem hoog in het vaandel, hij kon goed luisteren naar iemand van waar hij wist dat die praatte met veel passie en kennis van zaken had. Uiteindelijk is hij 12 jaar voorzitter geweest. Hij werd geprezen om het feit dat hij ondanks de vele vergaderingen die hij leidde, er nooit iemand met een boze blik huiswaars keerde.

Hij is zeer terecht Erelid van afdeling Limburg. Ook voor de landelijke NTTB heeft Martien Piereij veel betekend. Ondanks zijn staalbedrijf stak hij veel uren in zijn geliefde sport die zijn dochter ook beoefende en later ook een tijdlang zijn kleinkinderen.

Wij wensen familie en vrienden zeer veel sterkte toe met dit verlies.