11 oktober 2018

In memoriam: Atie de Jong

Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat Atie de Jong-Lith op 8 oktober is overleden in Wormerveer. Atie de Jong was lange tijd bijzonder actief op het terrein van wedstrijden en toernooien van de Tafeltennisbond.
 
Atie is heel lang actief geweest in tafeltennis en daarvoor heeft zij het lidmaatschap van verdienste gekregen. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was zij betrokken bij de organisatie van tal van evenementen in de voormalige afdeling Amsterdam. Ook bestuurlijk deed zij daarvoor nogal wat werk en was zij midden jaren 80 enige jaren afdelingsbestuurslid voor haar onderwerp. Successievelijk verschoof haar aandachtsveld naar de landelijke organisatie en daarnaast ondersteunde zij ook op diverse plaatsen in het land toernooiorganisaties. Ze was mede verantwoordelijk voor de organisatie van veel evenementen van de NTTB, was stimulator van de tafeltennissport en in het bijzonder van de breedtesport en was ook actief als toernooileider bij diverse evenementen.
 
Na de professionalisering van een groot deel van de toernooizaken in 2010 heeft zij afscheid genomen. We wensen familieleden en vrienden veel sterkte toe.