30 november 2018

Meld nu gratis nieuwe leden aan

Vanaf 15 november is het mogelijk om leden kosteloos aan te melden. Leden zijn dan in ieder geval per 31 december 2018 geregistreerd bij de NTTB en tellen mee in de ledentalrapportages. 

Ledenwervingswedstrijd
Alle leden die op 31-12-2018 bij ons geregistreerd staan tellen mee in de NTTB ledenwervings-wedstrijd. We kijken naar het netto aantal leden bij uw club en vergelijken dat met het netto ledenaantal eind 2017. 

Meld daarom uw tafeltennissers kosteloos aan, gewoon in NAS. Alle tafeltennissers tellen mee: ook de recreanten, de 'Fifty+ViTT'-groep, de oudere jeugd, etcetera. Hiermee laten we zien hoe groot onze sport werkelijk is.

De officiële ledenaantallen over de laatste jaren laten zoals bekend een daling zien. Met nieuw aanbod en bijvoorbeeld flexibele lidmaatschapsvormen proberen we deze trend te keren.

Ledental ultimo 2014: 29.574
Ledental ultimo 2015: 28.431
Ledental ultimo 2016: 27.742
Ledental ultimo 2017: 26.857