14 september 2017

Ledenbehoud (deel I): redenen opzeggen

Uit de ronde afdelingsbezoeken kwam onder andere naar voren dat het ons lukt om jaarlijks flink wat leden te werven, maar er lopen er ook te veel naar buiten. Ledenbehoud is dus erg belangrijk en daarvoor is het zinvol om te weten wat leden beweegt om op te zeggen. We starten een serie met artikelen over ledenbehoud.

Onderzoek onder opzeggers is waardevol. Het Mulier onderzoek over de competitie heeft ook onderzoek onder oud-leden gedaan. 415 oud-leden (opgezegd in de laatste 12 maanden; ruim 10% van de opzeggingen) hebben de vragen beantwoord. De gegevens zijn eerder gepubliceerd in het onderzoek, maar dit artikel gaat er specifiek op in.

 

Van de ondervraagde oud-leden is 75 procent minder dan tien jaar lid geweest. De belangrijkste reden voor recente oud-leden om het lidmaatschap van een NTTB-vereniging op te zeggen is het afgenomen plezier in tafeltennis (30%, zie tabel). Vooral jongeren tot 35 jaar geven dit aan als reden (35%). Ook een gebrek aan tijd (22%) en voorkeur voor een andere sport (17%) waren voor oud-leden redenen om hun lidmaatschap op te zeggen.

 

Opvallend is dat 21 procent van de oud-leden boven 35 jaar hun lidmaatschap heeft opgezegd vanwege gezondheidsklachten/-redenen. Dit zien we ook terug bij de blessures. Vooral 35-plussers zeggen hierom hun lidmaatschap op (13%). De competitie blijkt geen belangrijke reden om het lidmaatschap op te zeggen. 12% geeft de competitie aan als reden voor opzeggen.

 

 

Oud leden blijken een interessante terugwin-doelgroep te kunnen zijn: 30% van hen overweegt weer lid te worden bij een (andere) tafeltennisvereniging. Heb je als vereniging bijvoorbeeld nieuw aanbod, dan kan je dit bij deze doelgroep onder de aandacht brengen. Contact houden met je oud-leden, of in ieder geval de contactgegevens, is belangrijk!