15 mei 2018

Ledenaantal ATTC EVO Repro groeit met 17%

Het gaat goed met de Alphense Tafeltennisclub (ATTC). Het ledenaantal van de vereniging is door een koerswijziging flink gegroeid en de club kende de afgelopen tijd een recordaantal kampioenen.
 
Dankzij het toekomstplan dat de leden anderhalf jaar geleden goedkeurden, zijn er een aantal flinke stappen voorwaarts gezet. Het werk van de leden werpt zijn vruchten af. ATTC kan dan ook trots zijn op haar vrijwilligers en de behaalde resultaten. Tegen de landelijke trend in is het ledenaantal van ATTC met zeventien procent gegroeid: van 93 leden (begin 2016) naar op dit moment 109 leden. Daarmee is de club goed op weg om eind 2019 de doelstelling van 130 leden te halen.
 
Sportief gezien is er in 2017 uitstekend gepresteerd. Van de twintig competitieteams zijn er in het voorjaar drie teams kampioen geworden. In het najaar werd er nog een schepje bovenop gedaan met maar liefst zes kampioensteams en zeven tweede plaatsen! Een ongekend aantal voor de vereniging. De competitie van dit voorjaar werd afgerond met drie kampioensteams. Om de herkenbaarheid van en de vertrouwdheid met de club te vergroten, heeft ATTC een nieuw krachtig logo, een andere website en sinds kort een nieuw clubshirt geïntroduceerd.​
 
Naast de belangrijke steun van hoofdsponsor EVO Repro heeft ATTC voor de komende vijf jaar twee sponsoren voor op het nieuwe clubshirt weten te vinden: Freepack Software en Jan Van Eck Counselling. Deze Alphense bedrijven zorgen voor een constructieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de vereniging. Om het niveau van het tafeltennis te verhogen en daarmee de toekomst van de club te waarborgen is het belangrijk om kwaliteit te bieden. De grootste uitdaging voor de komende jaren is dan ook om verder te investeren in de opleiding van zowel de spelers als de trainers.
 
Tot slot gaat ATTC in samenspraak met de gemeente aan de slag om de accommodatie aan het Marsdiep wat meer het gezicht en karakter van de club mee te geven. Ook de komende maanden is er nog het nodige te doen bij ATTC, van diverse toernooien waaronder de Clubkampioenschappen bij de jeugd en een “vriendjes en vriendinnetjes toernooi”, het samen met BOOST Beweegt verzorgen van naschoolse activiteiten in de maand juni  tot een Open Middag  op 26 mei. De gehele zomer is er gelegenheid tot spelen, dus kom langs en ontdek wat een fantastische sport tafeltennis is!
 
Meer informatie vind je op de website van de vereniging: dit is www.attc-tafeltennis.nl.