17 juni 2017

Igor Heller benoemd tot Erelid NTTB

Bij de Bondsraadsvergadering van 17 juni 2017 is Igor Heller door de Bondsraad benoemd tot Erelid. De voordracht tot de benoeming van Erelid werd door het Hoofdbestuur gedaan op basis van de verdiensten van Igor Heller voor het Nederlandse en internationale tafeltennis gedurende lange tijd.

Igor ontving deze onderscheiding voor zijn vele nationale en internationale activiteiten waarvan hieronder een aantal worden genoemd.

In 1985 is hij begonnen als afdelingsbestuurslid jeugdzaken in de afdeling Utrecht (tegenwoordig Midden). Sinds 1987 verzorgt hij op landelijk niveau jeugdlicenties en jeugdranglijsten en sinds die tijd is hij bondsvertegenwoordiger bij diverse nationale toernooien. Vanaf 1994 is hij secretaris van de Reglementscommissie. Daarnaast heeft hij zitting in de Toetsingcommissie Opleidingen en in Team Wedstrijdsport (licenties). Tenslotte is hij Toernooileider en (plaatsvervangend) Bondsraadslid voor Afdeling Midden.

Internationaal is hij sinds 2000 actief in de Europese Tafeltennis Unie (ETTU). Eerst als lid van de Ranking Committee en sinds 2008 voorzitter. Daarnaast is hij jurylid bij de grote Europese toernooien. Bij de ITTF (International Table Tennis Federation) is hij lid van de Rules Committee.

De versierselen werden hem door voorzitter Jan Simons opgespeld in het bijzijn van zijn ouders en broer.