03 mei 2019

Haal je Spelregelbewijs via Tafeltennismasterz in het nieuwe seizoen!

Eerder is er al gemeld dat voor competitiespelende jeugdleden 13 tot en met 17 jaar het behalen van het spelregelbewijs in het komende seizoen verplicht wordt. Door de technische ontwikkelingen op de achtergrond van het platform www.tafeltennismasterz.nl konden wij nog niet aangeven hoe dat in zijn werk zou gaan, maar daar is nu meer helderheid over!

Het online platform Tafeltennismasterz wordt volledig opnieuw gebouwd, maar de huidige site blijft gewoon bestaan totdat de nieuwe is opgeleverd. Dat betekent dat er flink geoefend kan worden met de kennis van de spelregels! De oefenvragen hebben betrekking op zowel spelregels als spelsituaties. Hierdoor kun je jezelf goed voorbereiden op de eindtoets die vanaf september 2019 beschikbaar zal zijn!

Nieuw platform
Een groot verschil tussen beide platformen is dat bij de huidige variant alleen een account via het bondsbureau of de vereniging aangevraagd kan worden en dat het dan ook nog eens redelijk wat werk is om dit goed geregeld te krijgen. Op het nieuwe platform kan iedereen zelf een account kan aanmaken en die beheren. 

Kortom, we gaan het voor iedereen makkelijker maken om het spelregelbewijs te kunnen halen. 

Zeer belangrijk: iedereen in de leeftijdscategorie 13 tot en met 17 jaar die mee wil doen aan de najaarscompetitie 2020, moet voor 1 juli 2020 zijn of haar spelregelbewijs hebben behaald!