17 mei 2017

Geboortemaand effect in Tafeltennis?

De eerste resultaten van het onderzoek uitgevoerd tijdens de Nederlands Jeugd Kampioenschappen op 7 mei 2017 zijn bekend. Dit zijn voorlopige resultaten op basis van een eerste analyse!

Op basis van de resultaten:

  • Lijkt er enigszins sprake van een geboortemaand effect bij de jongens junioren, pupillen en welpen. Er zijn relatief meer jongens in deze leeftijdsgroepen die geboren zijn in het eerste half jaar. 

  • Lijkt er bij de meisjes alleen sprake van een dergelijke trend in de welpencategorie. 

  • Lijkt de sterkste trend zichtbaar in de jongste leeftijdscategorie (welpen). 


Echter:

  • Er is nog geen statistische toetsing uitgevoerd om de kans op toeval van deze resultaten beter in te schatten. 

  • Er is nog geen rekening gehouden met de verschillende jaargangen binnen een leeftijdsgroep. 

  • Er is nog geen rekening gehouden met de biologische leeftijd c.q. vroeg- en laatbloeiers. 

  • De resultaten zijn nog niet afgezet tegen verdere prestatiematen en selecties. 

  • Interpreteer deze resultaten dus met enige voorzichtigheid!

Wordt vervolgd…

Voor vragen en/of opmerkingen kan je contact opnemen met Irene Faber via science4tttalent@gmail.com