26 januari 2018

Enquête oud leden 2017 afgerond

Op 18 januari is een enquête verstuurd naar ruim 2500 oud leden. Hiermee krijgen we inzicht in de redenen van opzegging. De uitkomsten worden eerst intern besproken, gaan vervolgens naar de afdelingen en tenslotte volgt een artikel op de website.

Iedereen die opgezegd heeft bij een club ontving de enquête, ook als je bent overgestapt. Dan hield de enquête na 1 vraag op.

In 2017 is een onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut. Vanaf dit jaar willen we zelf periodiek onderzoek doen naar de beweegredenen om te stoppen met tafeltennis. Verenigingen spelen hierin zelf een belangrijke rol, door bij opzegging te vragen naar de motivatie. Immers, redenen die landelijk als belangrijkste naar boven komen, hoeven niet op de eigen vereniging van toepassing te zijn!

Ook de registratie hiervan in NAS, bij het opzeggen, is van belang.

Met de kennis over de redenen van opzegging, kunnen we zowel op landelijk als lokaal niveau maatregelen treffen om leden voor de sport te behouden.

De winnaars van de NK Kaarten hebben inmiddels bericht ontvangen.