19 december 2017

Brainstorm bedrijfstafeltennis

In Wageningen vond maandagavond een brainstorm 'Bedrijfstafeltennis' plaats. Gastheer was TTV Shot, in hun nieuwe locatie. 

Met bedrijfstafeltennis wordt in dit verband gedoeld op het 'pingpongen' zoals dat bij veel bedrijven in de pauzes of op andere momenten plaatsvindt. We weten dat onze sport of het spel tafeltennis op zeer veel plekken wordt beoefend en het bedrijfsleven is daar een duidelijk voorbeeld van. Het betrekken van deze wereld, die nu nog veelal los staat van het verenigingsleven, is een mogelijke invulling van de richting die we zijn ingeslagen met het nieuwe Meerjarenbeleidsplan, dat zich ook richt op 'pingpongend Nederland'.

De aanwezigen, afkomstig uit zowel het bedrijfsleven als uit verenigingsverband, wisselden van gedachten over bijvoorbeeld de voordelen van tafeltennis op de werkvloer. Naast voordelen die voor allerlei sporten gelden, zoals contact met collega's en het in beweging zijn, kwamen ook specifieke voordelen naar voren. Als één van de belangrijkste werd genoemd de korte tijd die een potje tafeltennis vraagt, omdat je bijvoorbeeld niet hoeft om te kleden, waardoor het ook makkelijk even tussendoor kan en niet gebonden is aan formele pauzes.

We bespraken ook de mogelijke drempels, zoals het hebben van (een) ruimte en een tafel (en batjes/balletjes) of mogelijk geluidsoverlast. Mogelijkheden om de spelvreugde te vergroten, zowel voor de reeds fanatiek spelers; als voor de incidentele spelers; en om de 'passieven' over te halen om mee te doen, passeerden de revue.

Nadrukkelijk werd door de verenigingen aangeven om de koppeling te leggen naar die verenigingen. Uiteindelijk is het doel om zowel meer pingpongers bij onze sport te betrekken op een laagdrempelige manier, als ook om een deel hiervan uiteindelijk te verleiden om lid te worden van een vereniging. Dat vraagt ook dat verenigingen zich openstellen voor andere vormen van lidmaatschap en om bijvoorbeeld speelmogelijkheden te bieden voor niet-leden: een tafel die op de speelavonden geboekt kan worden door derden, zoals je ook een bowlingbaan of squashbaan kunt boeken zonder lid te zijn.

 

Wil je meedenken? Mail Marthijn @ vanderwal@tafeltennis.nl.

 

(Foto: Playhardworkhard)

 

 

DR