04 december 2017

Bijeenkomst Afdelingsbesturen en hoofdbestuur

Afgelopen zaterdag vond in Utrecht een gezamenlijke vergadering plaats van de acht Afdelingsbesturen en het Hoofdbestuur. 

De bijeenkomst, die onder leiding van voorzitter Jan Simons stond, was mede op advies van de Bondsraad geïnitieerd. Kennis, ervaringen en standpunten werden uitgewisseld, zowel tussen de Afdelingen onderling als tussen de Afdelingen en het Hoofdbestuur.

Op de agenda stonden een zestal onderwerpen die door de afdelingen zelf of het HB waren ingebracht:

 1. Ontwikkelingen in de Afdelingen – nieuwe cijfers uit NAS over ledenontwikkeling
 2. Uitwisselen van ervaringen en geven van adviezen over het werken met afdelingsondersteuners
 3. Uitkomst van het onderzoek over de competitie (Mulier Instituut) – adviezen voor aanpassingen op landelijk en afdelingsniveau
 4. Evaluatie bestuurlijke vernieuwing
  1. Administratie door afdelingen zelf uitvoeren (vanuit afdeling Oost)
  2. Structuur van de tafeltennisbond en de positie van het afdelingsbestuur (vanuit afdeling Midden)
 5. Vernieuwing declaratiebesluit en visie op vergoedingen
 6. Speerpunten van het nieuwe MJBP 2018+
  1. Sales funnel (van 9mln pingpongers naar 27.500 leden)
  2. Nieuwe pingpong APP/platform
  3. Vernieuwing NAS
  4. Projectleden – stand van zaken gesprekken met nevenbonden
  5. Fifty+ViTT
  6. Table Stars
    

Een flink aantal onderwerpen dus, die kort werden ingeleid door een bestuurslid of medewerker van het bureua, om vervolgens snel tot een discussie te komen. Tijdens de bijeenkomst werden veel ervaringen uitgewisseld en onderling adviezen gegeven.  De bijeenkomst werd zowel door de vertegenwoordigers van de afdelingen als het hoofdbestuur als positief ervaren en zal zeker herhaald worden. Vele onderwerpen zullen verder worden nabesproken en sommige vragen om verdere uitwerking en toelichting. 

Met een gezamenlijke netwerklunch is de bijeenkomst afgerond.