10 april 2019

Analyse in- en uitstroom 2018

Opmerkingen vooraf:

 • leden kunnen achteraf worden aan- en afgemeld
 • een analyse is altijd een momentopname
 • exacte cijfers kunnen daarom afwijken
 • bijvoorbeeld: hebben we nu een plus of een min?
 • Netto in NAS: een daling
 • Inclusief projectleden en op het moment van analyse in de grafiek: een lichte stijging
 • uitgebreide grafieken in de bijlage
 • de afdelingen hebben deze informatie reeds ontvangen
   

Totalen:

 • 3242 nieuwe leden (NAS)
 • 3486 opzeggingen
 • 392 leden werden lid maar beëindigden ook het lidmaatschap in 2018
 • (of beëindigden en werden weer lid)
 • eindstand (NAS) 2018: 26.396
 • 2017: 26.857
 • 330 project/dag -leden (deelname inclusief betaling aan minimaal 1 NTTB-activiteit in 2018)

 

Gemiddelden algemeen over 525 verenigingen:

Gemiddelde toe/afname jeugd:              -9%

Gemiddelde toe/afname volwassen:      +2%

 

Groei/krimp Verenigingen:

 • 192 verenigingen zijn in 2018 gegroeid
 • 89 verenigingen bleven stabiel
 • 244 verenigingen zijn gekrompen
 • 30 verenigingen verloren al hun (resterende) jeugdleden in 2018.
 • 8 nieuwe verenigingen met jeugd. (1 tot max. 13 nieuwe jeugdleden)

 

Enkele korte inzichten/opvallende cijfers over de analyse lidmaatschappen per leeftijdscategorie:

 • Jeugd tot 12 jaar: in- en uitstroom stabiel t.o.v. 2017.
 • Jeugd 12-18 jaar: stabiele instroom, lichte afname van de uitstroom t.o.v. 2017.
 • Volwassenen 19-29 jaar: lichte afname uitstroom, instroom stabiel t.o.v. 2017. Doelgroep heeft nu bijna evenveel in- als uitstroom.
 • Volwassenen 30-59 jaar: trendbreuk! De instroom is dit jaar voor het eerst gelijk aan de uitstroom. Toename instroom en afname uitstroom.
 • Volwassenen 60+: Ruime toename instroom, maar ook een lichte toename uitstroom.