17 januari 2019

Afsluiten van een bestuursaansprakelijkheids-verzekering

De Nederlandse Tafeltennisbond biedt clubbestuurders de mogelijkheid om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor verenigingen.

De NTTB kan een gunstige deal afsluiten voor alle 8 bonden die gehuisvest zijn aan de Kelvinbaan in Nieuwegein. Door samen te werken met de overige sportbonden is het voor iedere bond mogelijk om een eigen polis af te sluiten terwijl aan de achterkant wel gebruik kan worden gemaakt van de gezamenlijke collectiviteit (staffelkorting o.b.v. totaal aantal deelnemende verenigingen).

Het aanbod:
 
Voor € 35,00 per jaar (excl. 21% assurantiebelasting) wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aangeboden waarbij:
  • de schade is verzekerd als gevolg van een aanspraak van een derde tegen verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris, medebeleidsbepaler, en/of vereffenaar van de groep;
  • de verzekering bestuursleden beschermt tegen wettelijke aansprakelijkheidsclaims van derden en van hun eigen vereniging;
  • de verweerkosten zijn gedekt. Deze maken onderdeel uit van het maximale bedrag van € 250.000 per contractjaar per vereniging.
  • geen eigen risico wordt berekend. Het totale verzekerde bedrag op de polis bedraag 2.500.000 euro. Het maximaal verzekerde bedrag per aanspraak per vereniging bedraagt €250.000,- per contractjaar.

​Het bedrag van € 35,00 is gebaseerd op de aanname dat in totaal tussen de 200 en 500 verenigingen gebruik maken van dit aanbod. Dat is ons inziens realistisch aangezien er in totaal tussen de 1.750 en 2.000 verenigingen zijn aangesloten bij de sportbonden die gehuisvest zijn op de Kelvinbaan. 
 

 
Webformulier
Indien je als vereniging gebruik willt maken van bovenstaand aanbod voor 2019, dan willen we jullie vragen om voor 10 februari het formulier op onze website in te vullen. Indien de vereniging nog beschikt over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dan is het even goed om naar de opzegtermijn te kijken. Dit varieert namelijk van opzegtermijnen per dag tot het opzeggen met een termijn van 2 maanden.