08 september 2017

Afdelingsbezoeken Hoofdbestuur

In de afgelopen twee weken maakte het Hoofdbestuur haar jaarlijkse rondje langs de afdelingen. Acht avonden lang ging het HB in gesprek met verenigingen en leden uit de verschillende afdelingen. Basis voor deze gesprekken was het Meerjarenbeleidsplan 2017+ en het uitwisselen van informatie tussen het HB en verenigingen maar ook verenigingen onderling. 

Het Hoofdbestuur maakte zoals elk jaar na de zomer een ronde door het land, op bezoek bij alle afdelingen. De verenigingsvertegenwoordigers hebben daarbij de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het bestuur. Maar in feite is elk individueel lid welkom, je hoeft geen verenigingsbestuurder te zijn.

Bij de eerste bijeenkomst in Nieuwegein was de zaal goed gevuld met een klein 20-tal aanwezigen namens de verenigingen uit het midden van het land. Ook tijdens de overige avonden was er voornamelijk een toename van het aantal geïnteresseerden op te merken.

Iedere avond was de opening van de avond voor afdelingsvoorzitter, hierna gaf een van de Hoofdsbestuursleden nog eens een toelichting op het Meerjarenbeleidsplan 2017+.

De Missie (er zijn voor alle tafeltennisliefhebbers), Visie (plezier staat centraal) en de Kernwaarden (Innovatief, Vitaal, Ondernemend en Open) werden nog eens toegelicht. De strategische doelstellingen, waaronder het verhogen van het aantal tafeltennissers en het financieel gezond blijven, vormden geen verrassing.

De Tafeltennisbond werkt met de ingang van dit beleidsplan met projectplannen om de strategische keuzes invulling te geven en niet meer met een vastgesteld plan voor 4 jaar, dat na 1 of 2 jaar mogelijk achterhaald is. Het Hoofdsbestuur gaf op de reeds gestarte projectplannen een uitleg wat met de projecten beoogd wordt. Veel projecten starten eerst kleinschalig en worden bij succes opgeschaald of eventueel beëindigd.

Directeur Tafeltennis Achim Sialino lichtte vervolgens het formele proces toe hoe we naar een aangescherpt Meerjarenbeleidsplan 2018+ komen. Maar daarbij is vooral van belang de input die uit het land komt: Welke prioriteiten moeten we stellen? Hoe kunnen we de uitstroom beperken? Passen de huidige 'producten' bij de behoeften van de verenigingen? Wat kan de Bond voor de leden en verenigingen doen?

Vanuit deze vragen ontstond een goede discussie, met waardevolle input voor het bestuur om mee aan de slag te gaan. De meest gehoorde punten in alle afdelingen waren:

  • Aanvullen van competitievormen;
  • Grotere verenigingen moeten kleinere verenigingen ondersteunen;
  • Niet alleen ledenwerving, maar zeker ook ledenbehoud is van groot belang;
  • Projectlidmaatschappen;
  • Steun bij het opzetten van een website voor de vereniging;
  • Formats voor websites en folders;
  • Besteed speciale aandacht aan de doelgroep meisjes en vrouwen.