13 april 2018

5 redenen om op te zeggen en 5 middelen om opzeggingen tegen te gaan (ledenbehoud deel VI)

In het eerste kwartaal van 2018 zijn er 800 aanmeldingen en 395 opzeggingen geregistreerd bij de Tafeltennisbond. Hierbij is goed aangegeven wat de reden van opzegging was, waardoor we informatie hebben om een behoud-beleid te formuleren.

De top 5 van redenen, die samen 84%  van de vertrekredenen vormen, zijn:

1    Tijdgebrek                                                             27%

2    Plezier in tafeltennis afgenomen                         18%

3    Andere sport leuker                                             15%

4    Blessure / gezondheid                                         15%

5    Verhuizing                                                            9%

De eerste vier redenen komen steeds weer terug in de onderzoeken die we hebben gedaan. We kunnen concluderen dat dit de belangrijkste zijn. Hier gaan we nog verder op in.
 
Verhuizing
De vijfde reden mag eigenlijk geen reden zijn om sporters te verliezen. Immers, Er zijn ruim 500 tafeltennisverenigingen verspreid in het land. Informeer naar de toekomstige woonplaats, vertel welke club daar actief is en geeft de vertrekker deze informatie mee. Helaas laat privacywetgeving niet toe om de gegevens van het lid te geven aan de mogelijk nieuwe club, om zo de nieuwe inwoner een warm welkom te geven. De gegevens van de nieuwe club zijn eenvoudig te vinden (Alle links staan onderaan de pagina).
 
Belangrijkste reden per doelgroep

De vier belangrijkste redenen overall, vormen ook de belangrijkste reden per leeftijdsgroep:

groep             belangrijkste reden opzegging

0-11                 Plezier in tafeltennis afgenomen

12-18              Andere sport leuker

19-59              Tijdgebrek

60-100           Blessure / gezondheid

Plezier afgenomen
Dit is de belangrijkste reden van ledenverlies in de jongste groep. Spelplezier is voor deze groep cruciaal. Inzetten van Table Stars, MJ Tafeltennis, danwel de voorbeelden die hieruit komen, zelf organiseren zijn mogelijkheden om hiermee om te gaan.

Andere sport is leuker
Vaak zijn we in concurrentie met andere sporten. Rond 12 jaar wordt de ‘definitieve’ keuze gemaakt voor de sport. Door de kids vroegtijdig bij de club te betrekken maak je er clubmensen van, die niet meer weg gaan. Kijk naar de Good Practice van TOGB.

Tijdgebrek
Bij volwassenen speelt tijdgebrek een belangrijke rol. Maar tijd is ook vaak prioriteit. Of flexibiliteit. De hedendaagse sporter wil kunnen sporten wanneer hij dat wil en minder gebonden zijn. Bekijk of het, binnen de mogelijkheden die de club heeft, mogelijk is om flexibeler, breder aanbod te bieden. Kan de (eigen) zaal op andere momenten open, bijvoorbeeld overdag? Kan ik ook alleen in de winter(stop) lid zijn? Kan ik voor een klein bedrag lid blijven en af en toe een tafel afhuren? Etc.

Blessure / gezondheid
Bij de oudste groep is dit een logische uitvalreden. Toch is tafeltennis een sport die je op late leeftijd nog kan beoefenen, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld voetbal of tennis. Maak gebruik van aangepast aanbod voor de oudere doelgroep, ook voor de ervaren tafeltennisser op leeftijd, zoals Fifty+ViTT.

Meer informatie:

Table Stars: https://www.nttb.nl/nieuws/update-nog-enkele-table-stars-clinics-beschikbaar

Verhuizen: https://www.nttb.nl/meedoen/zoek-een-club

Good Practices: https://www.nttb.nl/vereniging/bestuur/good-practice

Fifty+ViTT: https://www.nttb.nl/vereniging/bestuur/good-practice