Eregalerij

Het overzicht van de personen die momenteel met de NTTB afdeling Midden verbonden zijn c.q. waren als ereleden of leden van verdienste is als volgt: 
 

 
 

 

Ereleden afd. Midden
dhr. G.J. van Giessen (1-6-2011) (Lid van Verdienste sinds 21-12-2000)
  • tevens Lid van Verdienste van de NTTB (1-6-2011)            
dhr. A.J. Goslinga
  • tevens Lid van Verdienste van de NTTB         
dhr. J.J. de Groot
dhr. A. Imhof ()
dhr. F.H. de Kruijff
  • tevens Lid van Verdienste van de NTTB            
dhr. A. van de Pijl
dhr. H. van de Rijst ( 1-9-2006)
  • tevens Lid van Verdienste van de NTTB             
dhr. P. Römgens ​()
  • tevens Erelid van de NTTB               
mw. E.A. Vos
dhr. H. Wildschut (21-12-2000) (Lid van Verdienste sinds 1990)
  • tevens Lid van Verdienste van de NTTB   (23-05-2004)
  • tevens Lid van de Orde van Oranje-Nassau   (29-04-2005)               

 

Leden van Verdienste afd. Midden
dhr. A. van Belle (18-10-2011)
dhr. W.W. Bloksma
dhr. J. te Brake
dhr. J. Bruins
dhr. H. Clazing
dhr. L. van Es
dhr. I. Heller
  • tevens Lid van Verdienste van de NTTB (20-05-2006)            
dhr. A. Hoogland ( 18-09-2007)
dhr. K. Huberts ( 2001)
mw. M. Oosterveen (27-05-2009)
dhr. C.C.H. van Leeuwen ( 01-01-2014)
dhr. J. Roeten (1990) ( 12-05-2018)
  • tevens Erelid van de NTTB (1995)                
dhr. J.W. de Roos
dhr. J.C.M. van Rooyen
dhr. E.P. Staffhorst
mw. A. Verhulst (30-05-2007)
dhr. J.H. Vuurmans
dhr. C.J.F. Weber
dhr M.J. van Groen (2013)  (30-04-2016)

 


Verder zijn nog enkele, niet hierboven genoemde, leden van afdeling Midden door de NTTB gedecoreerd.

 

Ereleden NTTB
C.J. Deken
Leden van Verdienste NTTB
W. Fassotte
  • tevens Lid van de Orde van Oranje-Nassau   (29-04-2010)           
A. Stultiens
Th. van Veen
Drager van het Onderscheidingsteken van de NTTB
J. Distelblom (08-01-2005)

 


Copyright © : MJvG 
Laatste wijziging: 16-05-2018