16 april 2018

Wijzigingen en verbeteringen Beker 2018

Aanpassingen bekercompetitie  2018
Het doel van dit nieuwsbericht is de aanpassingen in de aankomende bekercompetitie zichtbaar te maken.

Terugblik 2017
2017 was met 116 deelnemende teams en 747 spelers wederom een succesvol bekerseizoen. Over het algemeen kreeg de bekercompetitie veel positieve reacties; daarnaast kwamen er in de evaluatie en aantal verbeterpunten naar voren. De belangrijkste verbeterpunten zijn de bepaling bekerrating van jeugdspelers en de communicatie (omtrent nummers 3). Deze verbeterpunten zijn verwerkt in het reglement én willen wij in dit nieuwsbericht verder toelichten.

Communicatie
De opzet van de KO-fase is in 2017 aangepast: hierdoor konden nummers 1 en 2 uit dezelfde poule elkaar niet mee voor de finale treffen. Deze opzet werd positief ontvangen. De communicatie omtrent de bepaling van “de beste nummers 3” was afgelopen jaar helaas ondermaats: in eerdere bekercompetities was de bepaling van de beste nummers 3 ook niet expliciet opgenomen in het reglement en daarom werden er aannames gedaan (o.b.v. eerdere seizoenen). In 2018 benoemen wij de wijze waarop de ‘beste nummers 3’ bepaald worden expliciet in het bekerreglement. Ook zijn diverse andere punten in het bekerreglement duidelijker uitgelegd én benoemd.
 
Jeugdspelers
Uit analyse van de bekerwedstrijden kwam naar voren dat de groep jeugdspelers procentueel meer wedstrijden wint in vergelijking met een senior-speler (met een gelijke bekerrating). Bij jeugdspelers die uitkomen in de afdelingsjeugdcompetitie is dit verschil nog groter. De bekerrating van jeugdspelers bleek dus te laag én zal in 2018 op een andere manier (3 * (rating + 100)) worden berekend. De bekerrating van de groep jeugdspelers zal hierdoor in 2018 aanzienlijk hoger zijn dan in 2017  (+/- 50 punten voor landelijke jeugdspelers én +/- 50 tot 150 punten hoger voor afdelingsjeugd). 

Jeugddefinitie
De definitie van een jeugdspeler is verder aangescherpt en verduidelijk: of een speler (voor de bekercompetitie) wordt gezien als senior is afhankelijk van de laatste 24 opeenvolgende wedstrijden in jeugdcompetities (toernooiresultaten tellen vanwege de bonusfactor niet mee). Ook van 1e jaars senioren en spelers die enige tijd gestopt zijn met competitie spelen wordt in sommige gevallen de bekerrating berekend volgens de jeugdmethodiek. In 2017 werd enkel gekeken naar het totale aantal resultaten in seniorencompetities: indien een (jeugd)speler in beide competities uitkwam kon de ELO-rating - als er na een aantal wedstrijden in seniorencompetities één of meerdere jeugdwedstrijden gespeeld werden -  weer fors dalen. Door een (jeugd)speler pas als senior te beschouwen als hij/zij minimaal 24 opeenvolgende wedstrijden in een seniorencompetitie gespeeld heeft, is de kans op een foutieve (lees: te lage) bekerrating veel kleiner.

Ratingkorting(en)
Hogere ratings (topspelers)
Een kleine groep van 13 spelers met een extreem hoge rating (1850+) kreeg in 2017 een zgn. ratingkorting. Uit de resultaten (winstpercentages) van deze groep bleek dat dit goed heeft uitgepakt én erbij kan helpen topspelers mee te laten doen aan de bekercompetitie. Veel spelers geven aan het een geweldige ervaring te vinden om tegen een topspeler een wedstrijd te kunnen spelen. In 2017 werd per 50 punten (vanaf 1850) een vaste ratingkorting toegepast. Dit kon nadelig zijn: een bekerrating van 1849 leverde geen ratingkorting op, 1850 gaf 30 punten. Eerlijker is het om deze korting lineair te laten verlopen. In 2018 hanteren we daarom de formule: per 4 punten rating boven de 1750 levert 1 punt ratingkorting op.

Lagere ratings
Ondanks de vaak zeer hoge voorgift, blijkt dat de groep spelers met een lage tot zeer lage rating (<800) gemiddeld een te laag winstpercentage (<40%) hebben. Uiteraard is dit niet geheel te voorkomen, maar proberen wij dit toch enigszins te verbeteren door het invoeren van een behouden ratingkorting voor deze groep spelers. Ratingkorting wordt in 2018 automatisch door TTapp berekend en toegepast.

Bepaling bekerrating
In 2017 werden er voor de bepaling van de bekerrating twee meetmomenten gebruikt (1-1-2017 en 1-4-2018). Dit gaf al een meer betrouwbare bekerrating dan in 2016 (slechts één meetmoment). Twee meetmomenten (2017) gaf een redelijk betrouwbare sterkte-indicatie van het laatste seizoen. Omdat dit in sommige gevallen een uitzonderlijk sterk óf zwak seizoen van de betreffende speler kon zijn, wordt de bekerrating in 2018 op basis van drie meetmomenten bepaald. Hiermee denken wij eventuele fluctuaties te verminderen én de betrouwbaarheid van de bekerrating nog verder te verhogen.

Voorgifttabel
De voorgifttabel is verder verbeterd: de lagere voorgiften (2 t/m 6) gaan iets later in. Voor de groep spelers met een lage rating verwachten wij dat de ratingkorting een klein, maar positief effect zal hebben. De voorgifttabel is t.o.v. 2017 minimaal aangepast.     

Namens de NTTB-Midden bekercommissie,

Ferry de Hoogen, Flip Valero, Gilbert Dix, Rens de Haas, Toni van de Wiel en Duco Lieste

Klik hier voor bovenstaande tekst in PDF.